Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo thi tuyển viên chức (vòng 2)

23/08/2019

THÔNG BÁO

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh, thời gian thi, địa điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế.

Chi tiết xem tại tài liệu gửi kèm.

Trân trọng thông báo!

Các tin đã đưa ngày:
Cn Cn
Dn Dn
AKIII
An An
Bn Bn