Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

04/09/2019

THÔNG BÁO

Ban tổ chức trân trọng thông báo thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2), kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thông tin chi tiết, đề nghị xem trong file đính kèm.

Trân trọng!

Các tin đã đưa ngày:
Cn Cn
Dn Dn
AKIII
An An
Bn Bn