Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo tổ chức phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy

14/10/2019

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm trân trọng thông báo tổ chức phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi tiết xem file gửi kèm.

Trân trọng!

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: