Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”

10/10/2019

Ngày 08/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Thị Đông về đề tài “Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 34 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tế và PGS.TS. Nguyễn Văn Luân.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Nguyễn Thị Đông cho biết: Luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu sự tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tạo nhiều việc làm có chất lượng hơn ở Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Đông

Thành công và đóng góp mới của Luận án là: Góp phần khát quát hóa cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành và việc làm trong nền kinh tế; Đánh giá được mức độ đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm ở Việt Nam cả về khía cạnh chất lượng và số lượng thông qua một số các phương pháp định lượng; Chỉ ra những  tác động tích cực, tác động tiêu cực và nguyên nhân gây ra tác động tiêu cực của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm để từ đó đưa ra những gợi ý chính sách nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam theo hướng tạo ra việc làm nhiều hơn và hiệu quả hơn cho xã hội.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án đã tìm ra được mối liên hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm. Đây được coi là một phát hiện mới, đóng góp một phần lý thuyết rất có giá trị để hoàn thiện khung phân tích về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm ở Việt Nam. Do đó, đây sẽ là cơ sở khoa học vững chắc cho các phân tích tiếp theo về mối quan hệ giữa hai yếu tố: chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm đối với sự phát triển chung của xã hội. Ngoài ra, bằng việc phân tích thực trạng việc làm trong quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam dựa trên số liệu rất đáng tin cậy và cập nhật, Luận án đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các cơ quan hữu quan thực thi hiệu quả các chính sách có liên quan đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và việc làm. Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: