Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Kinh tế học “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand”

28/10/2019

Ngày 27/10/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Hà Phương về đề tài “Tác động của hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand đến quan hệ thương mại của Việt Nam với Úc và New Zealand”, luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng và PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Nguyễn Hà Phương cho biết: Luận án được thực hiện nhằm hệ thống tác động thực tế của Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Úc - New Zealand (AANZFTA) đến thương mại hàng hóa của Việt Nam với Australia và New Zealand sau khi hiệp định được ký kết. Từ đó đưa ra một số nhận xét, đánh giá và gợi ý cho Việt Nam.

NCS. Nguyễn Hà Phương chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại Lễ Bảo vệ Luận án

Thành công và đóng góp mới của Luận án là xây dựng được khung lý thuyết về tác động của FTA đến thương mại hàng hóa của các quốc gia; Làm rõ những tác động tích cực và những kết quả chưa đạt được như kì vọng trong việc thực thi AANZFTA đến thương mại hàng hóa của Việt Nam với Australia và New Zealand theo 3 tiêu chí: (1). Giá trị thương mại hàng hóa, cơ cấu ngành thương mại hàng hóa, tạo lập và chuyển hướng thương mại; (2). Đưa ra các dự báo triển vọng trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đến năm 2025; (3). Đề xuất được sáu hàm ý cho Việt Nam để tận dụng được tối đa những lợi ích mà hiệp định này mang lại trong thương mại hàng hóa với Australia và New Zealand.

Bên cạnh đó, Luận án còn làm rõ được nội hàm lý luận cơ bản về Hiệp định thương mại tự do (FTA) như khái niệm, phân loại, quy tắc chính, các nội dung FTA mới, tính minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp; Phân tích đánh giá một số lý thuyết liên quan đến tác động của FTA đến thương mại hàng hóa của các quốc gia dựa trên bốn khía cạnh là hiệu ứng động, lý thuyết về chuỗi giá trị toàn cầu, lý thuyết về lợi thế so sánh, tạo lập và chuyển hướng thương mại. Đây là những cơ sở lý luận tham chiếu cần thiết để các nghiên cứu có liên quan đến FTA có thể vận dụng để phân tích, đánh giá tác động của các Hiệp định thương mại tự do nói chung và AANZFTA nói riêng đến thương mại hàng hóa của quốc gia trong bối cảnh mới.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án làm rõ được các nội dung liên quan đến Hiệp định thương mại tự do ASEAN- Australia- New Zealand trong đó Việt Nam là thành viên. Chứng minh được nguồn gốc hình thành, mục tiêu, quy tắc về tự do hàng hóa và các cam kết tự do hóa thương mại hàng hóa. Hệ thống lý thuyết thu được là cơ sở vững chắc để tác giả có thể đưa ra những phân tích các tác động cũng như định hướng phát triển trong quan hệ thương mại hàng hóa giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đến năm 2025.

Với hệ thống lý luận chuyên sâu, Luận án đã tổng quan được các tác động của AANZFTA đến thương mại hàng hóa của Việt Nam với Australia và New Zealand; Chỉ rõ những tác động tích cực và một số hạn chế. Từ đó, đưa ra những phân tích về thành công và nguyên nhân hạn chế trong việc triển khai Hiệp định, dự báo được các xu hướng hướng phát triển, hàm ý chính sách và kiến nghị cho Chính phủ cũng như doanh nghiệp Việt Nam từ nay đến năm 2025.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: