Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam”

11/11/2019

Ngày 06/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Ngô Thị Thu Hoài về đề tài “Bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam”, Luận án thuộc chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 9 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương.

Trình bày tại lễ bảo vệ NCS. Ngô Thị Thu Hoài cho biết: Luận án được thực hiện nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc đề xuất một hệ thống giải pháp phục vụ nhu cầu tiếp thu các bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc vận hành pháp luật (giai đoạn phong kiến của Việt Nam) về lĩnh vực bảo đảm quyền con người nhằm tiếp tục kế thừa các giá trị của chúng trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.

NCS. Ngô Thị Thu Hoài chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại Lễ Bảo vệ Luận án

Thành công và đóng góp mới của Luận ánhệ thống hóa được vấn đề lý luận bảo đảm pháp lý về quyền con người nói chung; làm rõ vấn đề bảo đảm pháp lý về quyền con người trong bối cảnh cụ thể của xã hội phong kiến Việt Nam. Qua đó, đánh giá được thực trạng bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam. Bên cạnh đó, luận án còn xác định được các quan điểm định hướng và đề xuất hệ thống các giải pháp có tính toàn diện để kế thừa các giá trị pháp lý cũng như những bài học, kinh nghiệm của lịch sử về bảo đảm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu toàn diện, đầy đủ, hệ thống về quyền con người trong bối cảnh cụ thể của xã hội phong kiến Việt Nam, góp phần xây dựng một nền văn hóa đương đại Việt Nam vừa đảm bảo được quyền con người với những chuẩn mực phù hợp với quốc gia, quốc tế, vừa mang tính kế thừa từ văn hóa truyền thống dân tộc. Luận án đã xác lập cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện nền pháp luật tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc hướng đến bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền con người tại Việt Nam tạo ra sự kết hợp hài hòa giữa tính phổ biến và tính đặc thù của quyền con người. Từ đó dẫn giải các khuyến nghị cụ thể nhằm kế thừa, phát triển pháp luật nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: