Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

04/10/2019

THÔNG BÁO

Căn cứ kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh dự tuyển viên chức tại Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1), Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Chi tiết xem tại tài liệu gửi kèm.

Trân trọng thông báo!

 

Các tin đã đưa ngày: