Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020 (05/02/2020)

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2020

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning (05/02/2020)

Trường Trung cấp Future Việt Nam tuyển sinh hệ đào tạo cử nhân trực tuyến theo phương thức ELearning

Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 (13/01/2020)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 10 tháng 01 năm 2020, tại hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương năm 2019 cho công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Viện hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: