Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 76, 79 (10/12/2019)

Sáng ngày 6/12/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 76, 79.

Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình (29/11/2019)

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 của Học viện Hành chính Quốc gia tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong hai ngày 27-28/11/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức cho đoàn công tác gồm 74 học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2019 đi khảo sát, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hòa Bình.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Luật học: “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay” (12/11/2019)

Ngày 12/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Đậu Quang Dũng về đề tài “Phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay”, Luận án thuộc chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Mã số: 9 38 01 05; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đường Minh Giới.
Các tin đã đưa ngày: