Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam” (29/09/2019)

Ngày 28/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Lương Chánh Tòng về đề tài “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 9 22 90 17. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Thắng và TS.Phạm Hữu Công.
Các tin đã đưa ngày: