Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Tiếp cận thị trường Cộng hòa Liên bang Đức đối với các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk

Tiếp cận thị trường Cộng hòa Liên bang Đức đối với các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk (08/03/2024)

Trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp Tỉnh do Viện Kinh tế và Quản lý Tây Nguyên là cơ quan chủ trì, Sở Khoa học và công nghệ Đắk Lắk là cơ quan quản lý đề tài, từ ngày 04-07/3/2024, Viện Nghiên cứu châu Âu phối hợp với Viện FNF Việt Nam, Viện Kinh tế và và Quản lý Tây Nguyên, đã tổ chức Đoàn công tác thực tế nhằm tư vấn, đánh giá hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB Đức) đối với các sản phẩm OCOP của tỉnh Đắk Lắk.
Tập huấn

Tập huấn "Trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong bối cảnh thực hiện EVFTA" (11/08/2023)

Trong khuôn khổ đề tài khoa học và công nghệ “Giải pháp thúc đẩy thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)”, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 năm 2023, tại Hội trường Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, Số 28, Huỳnh Văn Nghệ, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Viện Nghiên cứu Châu Âu phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tổ chức Chương trình tập huấn “Thực hiện trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương”, cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137 (17/08/2022)

Sáng ngày 12/08/2022, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan