Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính đợt I năm 2019 (15/08/2019)

Ngày 13/8/2019, tại trụ sở 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính đợt I năm 2019. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Bùi Nguyễn Khánh, Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; cùng các giảng viên, chuyên viên của hai đơn vị và hơn 60 học viên của lớp học.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Văn học “Đặc điểm của loại truyện thơ Nôm tự thuật thế kỷ XVIII – XIX” (15/08/2019)

Ngày 14/8/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trần Hữu Chất về đề tài “Đặc điểm của loại truyện thơ Nôm tự thuật thế kỷ XVIII – XIX”, luận án thuộc chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 922 01 21; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Sơn.

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Tạo việc làm bền vững cho lao động thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” (14/08/2019)

Ngày 12/8/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Trịnh Thu Nga về đề tài “Tạo việc làm bền vững cho lao động thanh niên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế phát triển; Mã số: 9 31 01 05; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn và PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương.
Các tin đã đưa ngày:
Cn Cn
Dn Dn
AKIII
An An
Bn Bn