Tin tức Đào tạo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao
Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay” (26/04/2021)

Ngày 23/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Sĩ Quý.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người” (23/04/2021)

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Võ Anh Tuấn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 92 29 001; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay”

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay” (23/04/2021)

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Thị Hải Yến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.
Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay (Khảo sát trường hợp xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay (Khảo sát trường hợp xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) (23/04/2021)

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Mỹ Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính.
Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137

Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137 (21/04/2021)

Sáng ngày 20/04/2021, tại trụ sở 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K137.
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan