Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Khai mạc Khóa Tập huấn Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động lần thứ nhất tại Đà Nẵng

25/02/2019

Sáng 18/02/2019 tại Viện Khoa học xã hội Vùng Trung Bộ, Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã khai mạc Khóa Tập huấn lần thứ nhất. Mục tiêu của các khóa tập huấn nhằm tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội liên quan đến lao động; nâng cao sự quản lý và phát triển xã hội ở Việt Nam.

Tham dự Khóa tập huấn lần thứ nhất có đại diện của 12 tổ chức xã hội (CSOs) chủ chốt bao gồm:

1. Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (Institute for Development & Community Health – LIGHT);

2. Trung tâm phát triển và hội nhập (Center for Development and Integration – CDI);

3. Viện Công nhân và Công đoàn (Institute of Worker and Trade Union – IWTU);

4. Trung tâm phân tích và dự báo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Centre for Analysis and Forecast – CAF);

5. Trung tâm Nghiên cứu Hỗ trợ gia đình và Phát triển cộng đồng (Center for Family Support and Community Development – CFSCD);

6. Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Công tác Xã hội (Centre for Community Development and Social Work – CODES);

7. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ nghề cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn (REACH Da Nang – REACH);

8. Khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Thành phố HCM (Faculty of Sociology – USSH);

9. Trung tâm Tư vấn pháp luật Đồng Nai (Legal Counsel Center Dong Nai – LCC-DN);

10. Trung Tâm Nâng Cao Chất Lượng Cuộc Sống (Centre for Promotion of Quality of Life – LIFE);

11. Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (Center for Supporting Community Development Initatives – SCDI);

12. Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (Disability Research and Capacity Development – DRD).

Khóa học sẽ diễn ra từ ngày 18/02/0219 đến ngày 22/02/2019 tại Viện Khoa học xã hộ vùng Trung Bộ, Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

TS. Đỗ Tá Khánh phát biểu tại Khóa tập huấn  

Phát biểu khai mạc tập huấn, TS. Đỗ Tá Khánh nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt của đại diện các tổ chức tham gia vào Khóa tập huấn lần thứ nhất của dự án.  Đồng thời, TS. Đỗ Tá Khánh cũng nêu lên mục đích tổ chức khóa tập huấn này nhằm tăng cường năng lực quản lý nội bộ và tính hợp pháp của các tổ chức xã hội. Thông qua khóa học, các tổ chức xã hội sẽ: (i) tăng cường khả năng tài chính và quản lý; (ii) nâng cao kinh nghiệm về quản trị và giải trình; (iii) nâng cao các kỹ năng tổ chức và kết nối mới; (iv) khả năng vận động chính sách và (vi) mở rộng và củng cố mạng lưới.

Tại cuộc họp, TS. Đỗ Tá Khánh giới thiệu khái quát mục tiêu, nội dung và các kết quả đã thực hiện cũng như các công việc dự kiến sẽ tiếp tục triển khai trong các năm tới của Dự án. Mục tiêu của Dự án hướng đến nhằm tăng cường năng lực quản trị nội bộ, tính giải trình và địa vị pháp lý của các tổ chức xã hội liên quan đến lao động qua việc nâng cao năng lực kết nối, nghiên cứu và vận động chính sách dựa trên thực chứng. Dự án được thực hiện ở ba vùng kinh tế trọng điểm gồm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, tương ứng với 3 khu vực công nghiệp phát triển là Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Các kết quả của dự án sẽ được phổ biến ở cả cấp trung ương và địa phương, qua các cuộc thảo luận chính sách và hội thảo do dự án tổ chức.

Nội dung của khóa tập huấn lần thứ nhất bao gồm các nội dung:

- Nội dung 1: Quản lý nội bộ của các tổ chức. Mục tiêu của hoạt động này là tăng cường quản lý nội bộ để cải tiện tính giải trình, cải thiện kĩ năng quản lý và làm việc của các tổ chức xã hội.

- Nội dung 2: Tài chính tổ chức. Mục tiêu của hoạt động này nhằm tăng cường quản lý tài chính của các tổ chức xã hội.

- Nội dung 3: Chiến lược vận động và đối thoại chính sách. Mục tiêu của hợp phần này sẽ giúp học hỏi được cách: a) tạo và duy trì liên lạc với truyền thông; b) kết nối các lãnh đạo cộng đồng, c) thực hiện tìm hiểu và đánh giá chính sách, d) thiết lập và quản lý một chiến dịch vận động chính sách, e) Học cách kết nối và phổ biến các kết quả phân tích, nghiên cứu độc lập cho các đối tượng mục tiêu ở cấp cơ sở, f) Cách để cộng tác với nhau để làm tăng hình ảnh, g) kết nối với các đối tác quốc tế và trong nước về các vấn đề cụ thể.

Các tổ chức tham gia khóa học và BTC chụp ảnh lưu niệm

Khóa Tập huấn lần thứ nhất của dự án là diễn đàn trao đổi hữu ích giữa đại diện các nhà quản lý trực tiếp có liên quan đến lao động, các cán bộ tài chính của 12 tổ chức chủ chốt đã được lựa chọn. Những ý kiến đóng góp, những chia sẻ tại khóa tập huấn lần thứ nhất sẽ gợi mở nhiều ý tưởng và tạo ra những động lực, nhằm tăng cường năng lực quản lý nội bộ và tính hợp pháp của các tổ chức xã hội. 

Bài và ảnh: Dự án ECOW (Viện NC Châu Âu)

Các tin đã đưa ngày:
Cn Cn
Dn Dn
AKIII
An An
Bn Bn