Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo kết quả thi viên chức (vòng 1)

08/08/2019

THÔNG BÁO

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu (vòng 1).

Hội đồng nhận đơn phúc khảo của người dự tuyển kể từ ngày 08/8/2019 đến hết ngày 22/8/2019.

Chi tiết xem tại các tài liệu gửi kèm.

Trân trọng thông báo!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: