Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo phê duyệt, công nhận kết quả thi tuyển viên chức Khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

28/09/2019

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THÔNG BÁO

Phê duyệt, công nhận kết quả thi tuyển viên chức Khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đối với các thí sinh có tên tại danh sách kèm theo (Chi tiết xem tại file tài liệu gửi kèm).

Trân trọng thông báo!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: