Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học: “Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: lý luận và thực tiễn”

28/09/2019

Ngày 26/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Xuân Thủy về đề tài “Kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam: lý luận và thực tiễn”, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Mã số: 09 38 01 02; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Nguyễn Xuân Thủy cho biết: Luận án được thực hiện nhằm làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn về kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam. Trên cơ sở đó, Luận án đưa ra những quan điểm, định hướng, kiến nghị và một số giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện, thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam trong thời gian tới.

Thành công và đóng góp mới của Luận án là tập trung làm rõ các vấn đề chính như: Xây dựng được khái niệm, đặc điểm, vai trò, các điều kiện đảm bảo thực thi kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam; Làm rõ cơ sở pháp lý, giá trị pháp lý của kết luận giám sát Quốc hội Việt Nam; Tổng quan được các yếu tố và các điều kiện bảo đảm thực thi kết luận giám sát của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; Phân tích và làm rõ được thực trạng quy định của pháp luật và việc thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội; Tổng kết được các thành tựu đạt được cũng như nêu ra được những nguyên nhân hạn chế còn tồn tại trong việc thực thi các kết luận giám sát; Làm rõ thêm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về quan điểm và định hướng hoàn thiện pháp luật về giám sát và kết luận giám sát; Qua đó đưa ra nhóm các giải pháp nhằm nâng cao việc thực thi các kết luận giám sát của Quốc hội.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án của NCS. Nguyễn Xuân Thủy tại Học viện KHXH

Đánh giá các kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý về chức năng giám sát; pháp luật về giám sát và kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam, xác định rõ về nội dung, đối tượng, hình thức thực hiện và giá trị pháp lý kết luận giám sát của Quốc hội.

Thông qua việc nghiên cứu so sánh quy định của pháp luật và hoạt động giám sát của Nghị viện một số nước trên thế giới và Việt Nam. Mặt khác, thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về giám sát, hoạt động giám sát và thực hiện các kết luận giám sát của Quốc hội Việt Nam Luận án còn rút ra được các bài học kinh nghiệm để Việt Nam có thể tham khảo, quy chiếu nhằm tìm ra được những hướng đi phù hợp, đề xuất được các phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội Việt Nam.

Hội đồng nhận định, Luận án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà xây dựng pháp luật, nhà quản lý, các cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Quốc hội, Chính phủ) có thêm cơ sở lý luận để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: