Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Khảo cổ học “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam”

29/09/2019

Ngày 28/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Lương Chánh Tòng về đề tài “Lăng Thoại Ngọc Hầu (Châu Đốc - An Giang) trong hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ Việt Nam”, luận án thuộc chuyên ngành: Khảo cổ học; Mã số: 9 22 90 17. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Văn Thắng và TS.Phạm Hữu Công.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Lương Chánh Tòng cho biết: Luận án được thực hiện nhằm hệ thống hóa toàn bộ tư liệu về kiến trúc và hệ thống di vật tùy táng liên quan đến lăng Thoại Ngọc Hầu cũng như hệ thống lăng mộ quan lại cao cấp thời Nguyễn ở Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thành công và đóng góp mới của Luận án là tập trung làm rõ các vấn đề chính như sau: Nhận diện, làm sáng tỏ các đặc điểm về di tích kiến trúc trên các mặt: quy mô, bố cục mặt bằng, kết cấu, vật liệu và trang trí kiến trúc; các yếu tố liên quan đến phong thủy và hình thức táng tục.

NCS. Lương Chánh Tòng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại Lễ Bảo vệ Luận án

Trên cơ sở nghiên cứu toàn bộ hệ thống di vật tùy táng tìm thấy trong một số lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ, đề tài làm sáng tỏ được các đặc điểm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ, niên đại và những giá trị lịch sử văn hóa của các di vật.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án là công trình đầu tiên tại Việt Nam thực hiện việc nghiên cứu, hệ thống hóa các tư liệu về lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ với những tư liệu, phát hiện mới nhất cho đến thời điểm hiện nay. Kết quả của Luận án góp phần làm rõ và bổ sung về mặt lý luận khoa học đối với khảo cổ học mộ táng nói chung và nghiên cứu về lăng mộ Việt Nam trong lịch sử nói riêng. Mặt khác, luận án còn góp phần quan trọng trong việc đánh giá được những giá trị lịch sử văn hoá, khoa học của Lăng Thoại Ngọc Hầu và hệ thống lăng mộ thời Nguyễn ở Nam Bộ qua việc làm rõ lai lịch chủ nhân, đặc điểm kiến trúc và di vật tùy táng, giúp cho công tác trùng tu, tôn tạo di tích có cơ sở khoa học để thực hiện.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: