Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)”

28/09/2019

Ngày 27/9/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Nguyễn Như Trang về đề tài “Tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của nhóm người nhập cư từ nông thôn vào thành phố (Qua khảo sát tại thành phố Hà Nội)”, luận án thuộc chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 9 31 03 01. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Tô Duy Hợp.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Nguyễn Như Trang cho biết: Luận án được thực hiện nhằm làm rõ thực trạng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người nhập cư từ nông thôn vào thành phố; Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người nhập cư từ nông thôn vào thành phố. Qua đó, đưa ra một số khuyến nghị bảo đảm an sinh xã hội cho người nhập cư trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế.

Luận án đã góp phần bổ sung vào hệ thống lý luận chung của chuyên ngành xã hội học trong việc nghiên cứu tiếp cận các dịch vụ xã hội đối với các nhóm dân cư đặc thù. Trong đó tiếp cận dịch vụ y tế tại nơi đến đối với người nhập cư đô thị là một trong những phương thức giúp đảm bảo an sinh sức khỏe của người dân tại nơi cư trú mới.

NCS. Nguyễn Như Trang chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và đồng nghiệp Viện Xã hội học tại Lễ bảo vệ

Bên cạnh đó, Luận án cũng chứng minh khả năng vận dụng các Lý thuyết xã hội học hiện đại trong nghiên cứu về sự lựa chọn hợp lý, vốn xã hội và mạng lưới xã hội trong nghiên cứu xã hội học. Vì vậy, luận án không đơn thuần là một nghiên cứu dưới góc độ xã hội học sức khỏe mà còn chỉ ra và lý giải được các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe của con người trong quá trình hội nhập đời sống mới; Chứng minh việc vận dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là thích hợp và bổ trợ cho nhau trong quá trình lý giải các vấn đề đặt ra.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nhận định: Về mặt lý luận: Luận án đã góp phần làm phong phú thêm hệ thống khái niệm trong nghiên cứu tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế. Đây là cơ sở giúp đề tài giải thích và kiểm chứng tính phù hợp và đúng đắn của Lý thuyết lựa chọn hợp lý, Lý thuyết Vốn và Mạng lưới xã hội trong thực tiễn Việt Nam (trường hợp Hà Nội); Mặt khác đề tài còn góp phần cung cấp thêm tri thức lý luận mới cho lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành như: Xã hội học Y tế - Sức khỏe, Xã hội học Đô thị, Xã hội học Nông thôn và Xã hội học Chính sách.

Về mặt thực tiễn: Luận án đã nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế  tại nơi cư trú mới đối với những người nhập cư tại đô thị (Hà Nội). Đưa ra được các bằng chứng thực tiễn về các yếu tố hạn chế, gây khó khăn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế của dân nhập cư đô thị; Cung cấp các bằng chứng về sự cần thiết của bảo hiểm y tế đối với người nhập cư đô thị. Đồng thời, đưa ra nhiều khuyến nghị hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho người nhập cư đô thị.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả cao./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: