Học viện Tư pháp: Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Học viện Tư pháp: Thông báo chiêu sinh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến

29/09/2020

HỌC VIỆN TƯ PHÁP 

Thông báo viề việc chiêu sinh Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính theo hình thức trực tuyến

1. Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng:

Thời lượng: 160 tiết/khóa

Thời gian khai giảng:-  03/10/2020 - Khóa 17.8

                                  - 31/102/2020 - Khóa 17.9

Đối tượng: Công chức lãnh đạo, Viên chức lãnh đạo và các đối tượng khác có nhu cầu

Học phí: 3.050.000 đồng/người

2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:  

Thời lượng: 320 tiết/khóa

Thời gian khai giảng: 26/9/2020 Chuyên viên khóa 20

Học phí: 3.200.000 đồng/người

3. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

Thời lượng: 240 tiết/khóa

Thời gian khai giảng: 27/9/2020- Chuyên viên chính khóa 20

Học phí: 3.200.000 đồng/người

Địa chỉ nhận hồ sơ: Số 9 Phố Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin chi tiết: xin xem file đính kèm

 
 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan