Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo điểm phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy

28/10/2019

THÔNG BÁO

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo điểm phỏng vấn (vòng 2), kỳ xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cụ thể như sau:

(Chi tiết xem trong file đính kèm).

Trân trọng thông báo!

 

Các tin đã đưa ngày: