Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kinh tế học: “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan”

12/11/2019

Ngày 08/11/2019, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đã diễn ra lễ bảo vệ luận án của NCS. Lê Thị Khánh Ly về đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc và Thái Lan”, Luận án thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế; Mã số: 9 31 01 06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Công Tuấn và PGS.TS. Phạm Thị Thanh Bình.

Trình bày tại Lễ bảo vệ NCS. Lê Thị Khánh Ly cho biết: Luận án được thực hiện nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ô tô trong hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng khung chính sách cho việc phát triển CNHT ô tô;  Phân tích, đánh giá các bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan; Đánh giá khả năng có thể áp dụng những kinh nghiệm hai nước trên vào Việt Nam.

NCS. Lê Thị Khánh Ly chup ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại Lễ bảo vệ Luận án

Thành công và đóng góp mới của Luận án là: (1). Phân tích và làm rõ sự hình thành và phát triển của CNHT ô tô bắt nguồn từ các quan điểm và lý thuyết kinh tế quốc tế; (2). Xác định rõ vai trò của CNHT ô tô đối với công cuộc CNH - HĐH và hội nhập quốc tế; (3). Hoàn thiện hệ thống lý luận về CNHT nói chung và CNHT ô tô nói riêng; (4). Làm rõ phạm trù CNHT ô tô như khái niệm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển của ngành. Từ đó xây dựng khung phân tích về phát triển CNHT ô tô từ cách tiếp cận về chuỗi giá trị toàn cầu.

Đánh giá các kết quả đạt được của luận án, Hội đồng nghiệm thu nhận định: Luận án đã phân tích được các yếu tố quyết định sự thành công của công nghiệp hỗ trợ ô tô đang diễn ra trong thực tế tại Hàn Quốc và Thái Lan. Nêu lên được những bài học kinh nghiệm của hai nước này về ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô để đưa ra những giải pháp phù hợp áp dụng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Luận án cũng đưa ra được những đánh giá về thực trạng CNHT ô tô tại Việt Nam qua việc phân tích làm rõ các nguyên nhân và giải pháp mang tính định hướng dựa vào các kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan.

    Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./. 

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày: