Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Triết học “Tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người”

23/04/2021

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Võ Anh Tuấn đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 92 29 001; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng.

Phát biểu tại buổi lễ, NCS. Võ Anh Tuấn cho biết, luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người một cách chuyên sâu và mang tính hệ thống, trên cơ sở đó đánh giá những giá trị và hạn chế của nó tham chiếu với đời sống xã hội hiện tại.

NCS. Võ Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng 

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Tính mới của Luận án là đã khái quát bối cảnh lịch sử - xã hội và những tiền đề hình thành tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người; Hệ thống hóa và chắt lọc được những nội dung cốt lõi trong tư tưởng Jiddu Krishnamurti. Qua đó xác định những giá trị và hạn chế chủ yếu trong tư tưởng của Jiddu Krishnamurti về con người. Tại Việt Nam, cuộc đời và tư tưởng của Jiddu Krishnamurti được biết đến chủ yếu qua những trang viết (của ông) và những nghiên cứu (về tư tưởng của ông) có liên quan đến chủ đề giáo dục. Tuy nhiên, với những đóng góp mới về mặt khoa học do Luận án thực hiện đã góp phần làm phong phú thêm hiểu biết về một chủ đề then chốt khác.

Luận án được đánh giá là có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu Lịch sử Triết học, nhất là vấn đề con người trong triết học phương Tây đương đại. Ngoài ra, kết quả đạt được của luận án còn có ý nghĩa giúp nhận diện rõ hơn về tình trạng khủng hoảng tinh thần của con người trong xã hội hiện đại và về tầm quan trọng của giáo dục đối với việc giải quyết sự khủng hoảng tinh thần ấy.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan