Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt Nam hiện nay”

23/04/2021

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Đỗ Thị Hải Yến đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Mã số: 9 38 01 07; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, NCS. Đỗ Thị Hải Yến cho biết, Luận án được thực hiện nhằm nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật Việt Nam về Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy các giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất tại Việt Nam hiện nay.  

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Tính mới của Luận án là góp phần hệ thống hoá và làm rõ thêm những vấn đề lý luận pháp luật về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất. Trên cơ sở phân tích cơ cấu pháp luật về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất, trong đó đặc biệt chú ý đến nguyên tắc “tự do ý chí” của các bên về “quyền sử dụng đất” nhưng có sự can thiệp, chi phối điều chỉnh từ nguồn là Pháp luật.

NCS. Đỗ Thị Hải Yến chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng tại buổi Lễ

Nghiên cứu sinh chỉ rõ: Khi đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất, Luận án đã dựa trên nguồn văn bản pháp lý cũng như phân tích khả năng áp dụng án lệ như một nguồn luật giải quyết những bất cập do thiếu quy định thành văn hoặc quy định trong văn bản luật chuyên ngành chưa được giải thích đầy đủ.

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng cho rằng: Luận án đã đưa ra được một số giải pháp cụ thể về kiến nghị hoàn thiện các quy định về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất theo nguyên tắc bảo đảm tự do ý chí, quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng và thừa nhận những giới hạn trong giao dịch xuất phát từ căn cứ pháp luật do Nhà nước ban hành liên quan đến quyền sử dụng đất.

Đây là cơ sở quan trọng về mặt lý luận, góp phần bổ sung, làm rõ một số vấn đề lý luận về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất và pháp luật về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất còn chưa thống nhất hiện nay. Một số giải pháp cụ thể được đề xuất trong luận án có thể làm chất liệu cho việc hoàn thiện pháp luật cũng như quá trình áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất. Sự ổn định của môi trường pháp lý sẽ tác động tích cực đến các hoạt động cho vay tín dụng có bảo đảm hiện nay giữa các chủ thể tư; góp phần loại trừ rủi ro cho nền kinh tế nói chung. Về mặt thực tiễn, những đánh giá thực trạng pháp luật (trong đó bao gồm cả án lệ) và những minh chứng thông qua các vụ việc cụ thể được thể hiện trong luận án đối với Hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất là nguồn tài liệu có giá trị nhất định đối với các nhà hoạt động thực tiễn tại nước ta hiện nay.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua.    

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan