Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay (Khảo sát trường hợp xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học “Sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô hiện nay (Khảo sát trường hợp xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

23/04/2021

Ngày 22/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, Số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Nguyễn Thị Mỹ Linh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Văn hóa học; Chuyên ngành: Văn hóa học; Mã số: 9 22 90 40. Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Xuân Kính.

Phát biểu tại buổi lễ, NCS. Nguyễn Thị Mỹ Linh cho biết, Luận án được thực hiện nhằm làm rõ sự khác biệt trong lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; lý giải, phân tích kết quả của sự gia tăng khác biệt lối sống; luận giải về sự đan xen các cách thích ứng của các thế hệ trong bối cảnh chuyển đổi của xã hội hiện nay; dự báo về gia đình và lối sống trong gia đình ở Thuỵ Vân, góp phần định hướng nhận thức trong cách nhìn nhận, đánh giá về lối sống của các thế hệ trong gia đình.

 

Đánh giá kết quả đạt được của Luận án, Hội đồng nhất trí cho rằng: Tính mới của Luận án là lý giải được các nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình ven đô thuộc địa bàn nghiên cứu. Luận giải và phân tích được sự khác biệt trong lối sống giữa các thế hệ tại một địa phương cụ thể gắn với bối cảnh đô thị hoá, công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Về mặt lý luận Luận án đóng góp một số vấn đề lý thuyết cho chuyên ngành Văn hoá học khi nghiên cứu về lối sống gia đình, sự khác biệt lối sống giữa các thế hệ trong gia đình. Góp phần cung cấp một số kinh nghiệm trong tiếp cận đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu về lối sống các thế hệ trong gia đình dưới góc nhìn văn hoá. Về mặt thực tiễn, Luận án góp phần định hướng nhận thức của các thế hệ trong gia đình trong cách nhìn nhận, đánh giá lối sống của mỗi thế hệ. Mặt khác, kết quả nghiên cứu còn cung cấp cho các nhà quản lý có thêm nguồn tài liệu tham khảo, cân nhắc khi xây dựng các chính sách về gia đình.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan