Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay”

26/04/2021

Ngày 23/4/2021, tại Học viện Khoa học xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, NCS. Lê Thị Tâm đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Triết học; Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; Mã số: 9229002; Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Hồ Sĩ Quý.

Phát biểu tại buổi Lễ, NCS. Lê Thị Tâm cho biết: Luận án được thực hiện nhằm đánh giá  thực trạng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng. Từ đó, đề xuất một số quan điểm và giải pháp nhằm giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong quá trình phát triển hiện nay.

Toàn cảnh Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Tâm

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng thống nhất cho rằng: Luận án đã phân tích và đánh giá được thực trạng văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng; Xác định được bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở làm rõ những đặc thù văn hóa dân tộc; Phát hiện được những vấn đề cần giải quyết của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng; Luận án đề xuất được một số quan điểm và giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng trong giai đoạn hiện nay.

Về ý nghĩa lý luận, luận án đã phân tích chi tiết và hệ thống hóa được những nội dung và những vấn đề của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay. Về ý nghĩa thực tiễn, luận án cung cấp thêm nguồn tư liệu cho các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng những tư liệu và căn cứ khoa học để quản lý và hoạch định chính sách về văn hóa và phát triển.

Mặt khác, kết quả nghiên cứu của đề tài còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy về vấn đề triết học, văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng.

Luận án đã được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Phạm Vĩnh Hà

(Nguồn Học viện KHXH)

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan