Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học

25/07/2022

THÔNG BÁO

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức Viện Khảo cổ học, từ 14h ngày 25/7/2022 (thứ Hai) đến 9h30 ngày 27/7/2022 (thứ Tư).

Cụ thể theo file gửi kèm.

Trân trọng!

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan