Ban hành Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_daotao (1)
  • 3.7 top logo - tin dao tao

Ban hành Tài liệu bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền

10/02/2023

Ngày 21 tháng 2 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 219-QĐ/TTg ban hành Đề án “Hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo” nhằm góp phần tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dân tộc, tôn giáo, những giá trị tích cực, những đóng góp của các cộng đồng dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, qua đó nâng cao sự hiểu biết của xã hội đối với vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách dân tộc, tôn giáo. 

Thực hiện Đề án nêu trên, đến nay Viện Nghiên cứu Tôn giáo, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã biên soạn được 14 tài liệu với các chủ đề khác nhau nhằm cung cấp cho các cơ quan thông tin, truyền thông, các lớp bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và tất cả mọi người quan tâm.

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn các Tài liệu thuộc đề án trên tới các cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ trung ương đến cơ sở; Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản; cán bộ thông tin tuyên truyền, hướng dẫn viên du lịch và và tất cả mọi người quan tâm.

Trân trọng giới thiệu!

Chi tiết theo file đính kèm.

PV

 

Các tin đã đưa ngày:
62.31.01.01
Đặng Thị Thu Giang
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh và TS. Nguyễn Minh Phong
62.31.01.06
Hoàng Hải Bắc
PGS. TS. Bùi Tất Thắng và PGS. TS. Đỗ Hương Lan