Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo danh sách ứng viên dự tuyển và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Ban Hợp tác Quốc tế

11/07/2018

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo danh sách ứng viên dự tuyển và thời gian tổ chức xét tuyển viên chức Ban Hợp tác Quốc tế:

Thời gian: 14h ngày 16/7/2018 (Thứ Hai)

Địa điểm: Hội trường 3E, tầng 3, nhà A, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng !

Các tin đã đưa ngày: