Tin Hành chính - Tổ chức
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc
Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học (02/04/2021)

Chiều ngày 01/04/2021, tại Viện Tâm lý học, số 09 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Hoa giữ chức Phó Viện trưởng Viện Tâm lý học, kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Tâm lý học.
Trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Dân tộc học

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Dân tộc học (02/04/2021)

Sáng ngày 30/3/2021, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Văn Minh giữ chức Viện trưởng Viện Dân tộc học.
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Kinh tế và Chính trị thế giới

Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Kinh tế và Chính trị thế giới (01/04/2021)

Thực hiện Qui định về công tác cán bộ, căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc tiếp tục kiện toàn các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm, sáng ngày 30/3/2021, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Kinh tế Việt Nam và Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.
Hội nghị công bố và trao quyết định tại Viện Triết học

Hội nghị công bố và trao quyết định tại Viện Triết học (31/03/2021)

Chiều ngày 30/03/2021, tại Viện Triết học, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Tài Đông giữ chức Viện trưởng Viện Triết học, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Triết học.
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam

Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (31/03/2021)

Thực hiện Qui định về công tác cán bộ, căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc tiếp tục kiện toàn các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Viện Hàn lâm, sáng ngày 30/3/2021, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Công bố và trao các Quyết định về công tác cán bộ đối với Viện Ngôn ngữ học và Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam.
Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII (28/03/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc "Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27-28/3/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Đảng ủy Viện Hàn lâm) đã triệu tập cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì.
Lễ ra mắt Ban Quản lý  Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Dự án

Lễ ra mắt Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Dự án (24/03/2021)

Chiều ngày 24 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Dự án. Tham dự Lễ công bố có: PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, TS.Phùng Ngọc Tấn – Quyền Trưởng ban, Ban Tổ chức – Cán bộ Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm.
Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (23/03/2021)

Thực hiện Công văn số 211/KHXH-QLKH ngày 23/2/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Nam năm 2021-2022 đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-BCĐ về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam -550 năm hình thành và phát triển”, ngày 19 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam do Ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Trưởng đoàn đã trao đổi và làm việc với Viện Hàn lâm về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia và định hướng hợp tác giữa hai bên trong nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo về khoa học xã hội.
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2021 (21/03/2021)

Ngày 18/03/2021, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2021 với phương châm hành động “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương và Phát triển” nhằm khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Viện Hàn lâm.
Các tin đã đưa ngày: