Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị sơ kết công tác Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018

22/07/2018

Chiều ngày 20/7/2018, tại Hội trường 3E, trụ sở số 1 Liễu Giai, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Hội CCB Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018. Hội nghị do TS. Đỗ Hữu Phương, Chủ tịch Hội CCB Viện Hàn lâm chủ trì.

TS. Đỗ Hữu Phương, Chủ tịch Hội CCB Viện Hàn lâm chủ trì Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đỗ Hữu Phương cho biết Hội nghị được tổ chức nhằm kiện toàn công tác tổ chức và hoạt động của Hội CCB theo điều lệ Hội CCB Việt Nam và Nghị Quyết Đại hội Hội CCB Viện Hàn lâm nhiệm kỳ III (2017-2022). Trên cơ sở rà soát các nhiệm vụ đã thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội CCB Viện Hàn lâm đã tổng kết các kết quả đạt tập trung vào 03 mảng công tác: (1). Kiện toàn công tác tổ chức; (2). Kết nạp hội viên mới; (3). Hoạt động của Hội trên cơ sở bám sát các hoạt động khoa học có liên quan...

Chủ tịch Hội CCB Đỗ Hữu Phương đã đề nghị các Chi hội thuộc Hội CCB Viện Hàn lâm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được vạch ra theo kế hoạch. Theo đó, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2018 tại sẽ được tiếp tục triển khai theo các mảng như sau: (1). Về công tác kiện toàn tổ chức, các Chi hội CCB tiếp tục lập danh sách hội viên CCB hiện là cán bộ, viên chức đang công tác tại các đơn vị nhằm theo dõi sát số liệu hội viên gửi tới Hội CCB Viện Hàn lâm. Đối với các chi hội CCB hiện chưa có Chi hội trưởng, Chi hội phó do đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác sang cơ quan đơn vị khác, các Chi hội cần họp, bầu Chi hội trưởng, Chi hội phó và báo cáo về BCH Hội CCB Viện Hàn lâm để làm thủ tục chuẩn y. Đối với các chi hội có số lượng hội viên CCB dưới 03 hội viên, đề nghị các chi hội dự kiến sinh hoạt ghép với chi hội CCB của đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm có trụ sở làm việc gần nhất và gửi đề xuất về BCH Hội CCB Viện Hàn lâm để làm thủ tục chuẩn y phù hợp trước ngày 15/8/2018. (2). Về công tác kết nạp Hội viên mới, các chi hội CCB trực thuộc phải tiến hành lập danh sách cán bộ chưa được kết nạp hội viên tại các đơn vị sau đó gửi danh sách về Hội CCB Viện Hàn lâm theo mẫu đã gửi về các Chi hội (hội viên được kết nạp phải có thời gian công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm ít nhất từ 06-12 tháng mới đủ điều kiện kết nạp). Về hoạt động khoa học, năm 2018 Hội CCB Viện Hàn lâm sẽ thực hiện 03 chuyên đề tọa đàm. Theo đó, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi về cách thức thực hiện và các vấn đề liên quan đến nội dung của 03 tọa đàm theo các chuyên đề sau: (1). Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHXH VIệt Nam phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hiện nay của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (2). Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (3). Hội CCB Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về “giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Dự kiến sẽ có 48 tham luận được các CCB các chi hội thực hiện. Thành công của các tọa đàm sẽ là cơ sở để Hội CCB Viện Hàn lâm tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ khoa học đặt ra năm 2018.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: