Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban Hợp tác Quốc tế

31/07/2018

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng thông báo kết quả xét tuyển viên chức Ban Hợp tác Quốc tế cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết theo file đính kèm.

Trân trọng !

Các tin đã đưa ngày: