Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Lễ Kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Văn học (1953-2018)

26/11/2018

Sáng ngày 25/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Văn học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Viện (1953-2018). Buổi lễ vinh dự được đón tiếp PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học; Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện đến từ các cơ quan hữu quan, các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trên cả nước cùng sự góp mặt đông đủ các đồng chí nguyên lãnh đạo  và các cán bộ, nghiên cứu sinh qua các thời kỳ, các nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình văn học, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Văn học.

Viện Văn học là Tổ Văn trong Ban nghiên cứu lịch sử, địa lý, văn học (sau đổi thành Ban Văn Sử Địa), do Ban Bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt Nam ra quyết định thành lập ngày 2/12/1953, tại chiến khu Việt Bắc. Ngày 6/2/1960, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 038-TTg thành lập Viện Văn học trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước. Theo đó, Viện Văn học có nhiệm vụ: “Căn cứ vào đường lối văn học của Đảng và Chính phủ tiến hành nghiên cứu văn học, ngôn ngữ trong nước và ngoài nước nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và chủ nghĩa xã hội trên thế giới”. Như vậy, sự ra đời của Viện Văn học là một sự kiện học thuật và chính trị quan trọng.

Trải qua hành trình 65 năm xây dựng và phát triển, Viện Văn học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Viện đã nghiên cứu, sưu tầm, tổng kết, đánh giá toàn bộ di sản văn học dân tộc từ quá khứ tới hiện đại, gồm cả văn học dân gian và văn học thành văn, đồng thời nghiên cứu, giới thiệu những tinh hoa của văn hóa nhân loại, từ đó, tiếp thu chọn lọc những giá trị quí báu của các nền văn học lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, Viện Văn học cũng tiến hành nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và phương pháp luận, đánh giá thành tựu văn học từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển văn học nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại buổi lễ   Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Một lịch sử 65 năm đầy ý nghĩa, cố gắng vượt bậc để trưởng thành và đổi mới, 65 năm hợp tác vì mục tiêu phồn vinh nền văn học nước nhà…Những thành tựu to lớn của toàn thể cán bộ Viện Văn học trong suốt 65 năm qua đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, trao tặng những danh hiệu cao quý (Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất cho Viện Văn học, Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tạp chí Văn học…).

    PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp, Viện trưởng Viện Văn học trình bày Diễn văn khai mạc tại buổi lễ

Trong diễn văn khai mạc, thay mặt Lãnh đạo Viện Văn học, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đủ của các đại biểu tham dự; đồng thời khái quát chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển cùng với những thành tích và đóng góp nổi bật của viện trong thời gian qua. Qua đó, PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và các cơ quan bộ, ban, ngành để Viện Văn học liên tục phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Với những yêu cầu mới đang đặt ra, PGS Viện trưởng nhấn mạnh những định hướng phát triển của viện trong thời gian tới:

1/ Tiếp tục đưa Viện Văn học trở thành trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu về nghiên cứu cơ bản, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược phát triển nền văn học Việt Nam; tạo dựng được uy tín cao trong giới nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, có vị thế, vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới đất nước trên phương diện nghiên cứu văn học nói riêng và khoa học xã hội nhân văn nói chung.

2/ Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hình thành các mũi nhọn nghiên cứu, xây dựng đội ngũ chuyên gia mạnh.

3/ Công bố những công trình nghiên cứu trọng điểm có chất lượng khoa học cao. Khuyến khích và tăng cường chất lượng công việc thông qua thước đo xuất bản và hiệu quả xã hội.

4/ Gắn kết nghiên cứu với đào tạo và hợp tác với các đơn vị, các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế; Phấn đấu đến năm 2030 đưa một số hướng nghiên cứu khoa học chủ chốt vốn là thế mạnh của Viện Văn học đạt được những thành tựu mới, có tầm ảnh hưởng quốc gia và khu vực, trọng tâm là nghiên cứu văn học sử và văn học trong mối quan hệ mật thiết với văn hóa xã hội của đất nước.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao tặng Bằng khen cho Viện Văn học

Tại buổi lễ, nhằm ghi nhận những đóng góp của Viện Văn học trong thời gian qua, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Viện Hàn lâm – GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao tặng Bằng khen theo Quyết định số 2059/QĐ-KHXH ngày 06 tháng 11 năm 2018 cho tập thể viện đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1953 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật cùng tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ Viện Văn học qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. GS Chủ tịch nhấn mạnh, với những thành tựu đã đạt được, 65 năm Viện Văn học là một lịch sử sống động, vinh dự và tự hào; mong muốn Viện sẽ phát huy tốt hơn nữa những thành tựu to lớn đã đạt được, khắc phụ mọi khó khăn, tiếp tục đưa Viện Văn học phát triển mạnh mẽ, không ngừng đổi mới để xứng đáng là trung tâm nghiên cứu văn học hàng đầu quốc gia, góp phần khẳng định vị thế và uy tín khoa học trong khu vực và quốc tế.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh, trong bước đi lên của Viện Văn học những năm tới, Viện cần tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng đắn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đó là xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học…Trong sáng tác cũng như nghiên cứu văn học cần khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn…Đặc biệt, trước những biến động chính trị, xã hội và kinh tế phức tạp trên thế giới, trong nghiên cứu, sáng tác, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, đấu tranh với quan điểm sai trái, xây dựng và khẳng định các giá trị to lớn của văn hóa, văn học nước nhà, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

    GS. Phong Lê, nguyên Viện trưởng Viện Văn học phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm đã được lắng nghe những phát biểu chân thành của các thế hệ lãnh đạo Viện qua các thời kì; đại diện các cơ quan, tổ chức, các nghiên cứu sinh đã chia sẻ, thể hiện sự gắn bó với Viện của  những thế hệ cán bộ giàu tâm huyết mà cả cuộc đời nghề nghiệp đã dành trọn cho Viện.

Buổi Lễ đã diễn ra trang trọng, tình cảm, thể hiện sự tri ân, đoàn kết, tự hào giữa các thế hệ cán bộ Viện, sự đánh giá cao, ủng hộ của các cơ quan hữu quan, tổ chức nghiên cứu và đào tạo, các cá nhân và cán bộ trẻ, góp phần định hướng con đường phát triển của Viện Văn học trong các giai đoạn tiếp theo.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập viện, sáng cùng ngày, Viện Văn học đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu văn học trong bối cảnh văn hóa đương đại” nhằm tiếp tục đổi mới, vừa tiếp thu tinh hoa văn học thế giới, vừa gắn với thực tiễn đời sống và thực tiễn văn hóa dân tộc trong bối cảnh mới và hội nhập quốc tế. Hội thảo là diễn đàn khoa học, trao đổi học thuật có ý nghĩa quan trọng của các nhà khoa học xoay quanh chủ đề tiếp tục đổi mới khoa học văn học từ tầm nhìn hiện đại, nhìn những chuyển động văn học trong các chuyển động của văn hóa đương đại.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà quản lý văn học nghệ thuật, các đại biểu tập trung thảo luận vào 03 vấn đề tương ứng với ba bộ môn cơ bản của khoa học văn học (lịch sử văn học, lý luận văn học và phê bình văn học) nhằm góp phần nâng cao chất lượng của các công trình nghiên cứu văn học hiện nay. Qua đó có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của khoa học văn học, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn, gắn nghiên cứu khoa học với những vấn đề nóng bỏng của đất nước trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: