Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

25/01/2019

Triển khai Quy định số 262/QĐTW ngày 8/1/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên cấp Ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - xã hội, sáng ngày 24/1/2019 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm thành viên Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm.

Tham dự Hội nghị, về phía các cơ quan Trung ương có đồng chí Vũ Đức Nam, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (Đảng Ủy khối); Đồng chí Phạm Tiến Dũng, hàm Vụ Trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối; Đồng chí Vũ Viết Minh, Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại Hội nghị

Về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm - GS.TS. Phạm Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy và GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng; TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm ủy cùng sự góp mặt của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên của các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các Tạp chí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm…

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn cho biết: Hội nghị sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cho 4 đồng chí trong Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm gồm: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn; GS.TS. Phạm Văn Đức; PGS.TS. Bùi Nhật Quang và GS.TS. Đặng Nguyên Anh. Riêng TS. Đặng Xuân Thanh, do mới được điều động, bổ nhiệm về giữa cương vị Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm được 4 tháng (từ tháng 9/2018 - nay) nên sẽ không thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm giữa kỳ lần này.

Mục đích của Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nhìn nhận lại quá trình công tác. Qua đó, đánh giá lại chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí trong Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm trong nửa nhiệm kỳ đã qua. Trên cơ sở đó, có thêm những đánh giá khách quan hơn về năng lực, bổ sung các phương hướng cần hoàn thành trên cương vị là lãnh đạo Viện Hàn lâm trong giai đoạn tới.

Theo đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban lãnh đạo đã tổ chức, xây dựng các kế hoạch hành động của Viện Hàn lâm. Dựa trên căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm, Ban lãnh đạo đã triển khai đồng bộ các hoạt động sau:

Về nghiên cứu khoa học, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo, kế thừa rất tốt các thành tưu nghiên cứu của các giai đoạn trước đó. Đưa các nghiên cứu của Viện Hàn lâm ngày càng đi vào chuyên sâu, bài bản và chuyên nghiệp, mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển xã hội.

Về công tác tư vấn chính sách, trên cơ sở các nhiệm vụ, dự án, công trình nghiên cứu đã triển khai, Ban lãnh đạo đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu thực hiện nhiều báo cáo tư vấn cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và được đánh giá rất cao về chất lượng của các tư vấn. Đối với từng thời kỳ, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm đều xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trên cơ sở đó, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, triển khai trong toàn Viện Hàn lâm.

Về lĩnh vực đào tạo, trong giai đoạn vừa qua, Viện Hàn lâm đã có những thay đổi căn bản, triệt để. Trên cơ sở vừa đảm bảo quy mô đào tạo, vừa chú trọng đặc biệt đến chất lượng đầu ra, uy tín của Học viện nói riêng, của Viện Hàn lâm nói chung đã được nâng lên một tầm cao mới.

Với các bộ ngành/địa phương, Viện Hàn lâm cũng đẩy mạnh các mối quan hệ chiến lược trên nhiều phương diện. Mở rộng thiết lập hợp tác quốc tế, trên cơ sở phát huy các tiềm năng, thế mạnh của Viện Hàn lâm để nâng dần vị thế và mức độ ảnh hưởng về mặt khoa học đối với các đối tác trên cả bề rộng và chiều sâu.

PGS.TS. Trần Minh Tuấn công bố kết quả kiểm phiếu tại Hội nghị

Trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm xác định: cơ cấu tổ chức - nhân sự con người luôn giữ vai trò quan trọng với sự phát triển chung của toàn Viện. Với mục tiêu hiệu lực - hiệu quả, việc tinh gọn cơ cấu tổ chức song song với việc giữ được sự ổn định và phát triển chung của Viện Hàn lâm trong thời gian qua, đã thể hiện được những thành quả đáng ghi nhận từ những nỗ lực chung của Ban lãnh đạo,

Trong giai đoạn tới, trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã triển khai, Ban lãnh đạo Viện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác quản lý, điều hành nhằm tạo ra đóng góp mới, phục vụ đắc lực vào văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII cũng như tạo ra được những đột phá mới trong nghiên cứu lý luận, đưa khoa học xã hội thiết thực hơn trong đời sống và sự phát triển chung của toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, việc lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Quyết định số 818/QĐTTg ngày 16/5/2016) và các Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm gồm: PGS.TS. Bùi Nhật Quang (được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Quyết định số 365/QĐTTg ngày 8/3/2016); GS.TS. Phạm Văn Đức (được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Quyết định số 969/QĐTTg ngày 18/6/2014)  và GS.TS. Đặng Nguyên Anh (được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm tại Quyết định số 358/QĐTTg ngày 4/3/2016) đã được tiến hành theo đúng thủ tục Quy định của Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban kiểm phiếu gồm 7 đồng chí: Trần Minh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm - Trưởng Ban; Nguyễn Đức Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm - Ủy viên; Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm - Ủy viên; Nguyễn Văn Minh, Viện trưởng Viện Dân tộc học - Ủy viên; Nguyễn Xuân Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Ủy viên; Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Cán bộ - Ủy viên; Đỗ Tuấn Thành, chuyên viên cao cấp, Ban Tổ chức Cán bộ - Ủy viên.

Với ba mức: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu công khai, minh bạch theo đúng quy trình. Thay mặt Ban kiểm phiếu PGS.TS. Trần Minh Tuấn đã công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Hội nghị. Kết quả kiểm phiếu đã cho thấy 100% thành viên Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm đều đạt phiếu tín nhiệm rất cao với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đạt mức vượt trội.

Thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã nhiệt liệt chúc mừng kết quả tín nhiệm thành viên Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm và cho rằng, kết quả kiểm phiếu đã phản ánh trung thực năng lực của từng thành viên và sức mạnh chung của Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm. Trong thời gian tới, với quan điểm thống nhất, tập trung trong hoạt động quản lý - điều hành, Ban lãnh đạo Viện sẽ luôn bám sát, đồng hành cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm thực hiện thành công các nhiệm vụ đặt ra theo hướng ngày càng chuyên nghiệp -  hiệu quả, đưa Viện Hàn lâm trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu đất nước và ngày càng có vị thế và uy tín với đông đảo bạn bè - đối tác quốc tế./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: