Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp và hồ sơ điện tử

20/04/2019

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 19/4/2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng CNTT, Văn phòng Viện Hàn lâm và Công ty Cổ phần Công nghệ và Giải pháp Simax (Simax) phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp và hồ sơ điện tử cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. TS. Phùng Ngọc Tấn, Phó Chánh Văn phòng, thành viên Ban chỉ đạo CNTT Viện Hàn lâm và TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT Viện Hàn lâm đồng chủ trì Hội nghị.

TS. Phùng Ngọc Tấn, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội nghị TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Tập huấn có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc Trung tâm Ứng dụng CNTT, Văn phòng Viện Hàn lâm. Ngoài ra còn có 3 đơn vị khác là Viện KHXH vùng Trung Bộ, Viện KHXH vùng Nam Bộ và Viện KHXH vùng Tây Nguyên cùng tham gia tập huấn theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Phùng Ngọc Tấn, Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm cho biết, mục đích của việc tập huấn lần này là nhằm giúp các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp (bản nâng cấp), tích hợp chữ ký số một cách thành thạo, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng công việc và tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo điều hành của từng đơn vị nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung. Mặt khác, “Đây cũng là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; cũng như thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện tại công văn số 689/KHXH ngày 9 tháng 4 năm 2019 về gửi nhận văn bản điện tử ký số”

Thay mặt Ban chỉ đạo CNTT Viện Hàn lâm và ban tổ chức Hội nghị, TS. Phùng Ngọc Tấn đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần tích cực chủ động phối hợp với Trung tâm ứng dụng CNTT Viện Hàn lâm và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, CNTT, hệ thống quản lý và điều hành tích hợp chữ ký số nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử thông qua kết nối, liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Tiến sĩ nhận định: Đây là một trong các điều kiện tiên quyết để Viện Hàn lâm từng bước đáp ứng các yêu cầu hội nhập, đưa khoa học xã hội từng bước tiệm cận gần với các tiện ích công nghệ nhằm nâng cao các kết quả nghiên cứu.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Khoát, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT đã thông báo chương trình và những nội dung trọng tâm của đợt tập huấn. Đồng thời đề nghị toàn thể các cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn lĩnh hội các kiến thức, các chức năng mới của hệ thống, tập trung thực hành thành thạo các vấn đề chính như: Tổng quan hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (QLVB & ĐHTN) và các luồng nghiệp vụ chính; Thực hành xử lý văn bản (Văn bản đến, Văn bản đi, Dự thảo, Tờ trình); Thực hành sử dụng chữ ký điện tử trong hệ thống QLVB & ĐHTN; Thực hành xử lý văn bản (Văn bản mẫu, Văn bản nội bộ); Nghe giới thiệu, trình bày các chức năng tiện ích; Thực hành các chức năng quản trị hệ thống,v.v...

Theo đó, nội dung Tập huấn đã được các giảng viên Công ty Cổ phần Công nghệ và Gi뤕i
Các tin đã đưa ngày: