Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Tổ chức thi tuyển viên chức khối đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

03/05/2019

Thông báo: Tổ chức thi tuyển viên chức khối đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Tổ chức thi tuyển viên chức khối đơn vị nghiên cứu quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 

I. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á

- Vị trí tuyển dụng:

+ Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển bền vững

+ Nghiên cứu Chính trị - An ninh

+ Nghiên cứu Mông Cổ và các vùng lãnh thổ Đông Bắc Á

II. Viện Nghiên cứu Châu phi và Trung Đông

- Vị trí tuyển dụng:

+ Nghiên cứu kinh tế

+ Nghiên cứu Chính trị - xã hội

+ Nghiên cứu Hợp tác phát triển

III. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ

- Vị trí tuyển dụng:

+ Nghiên cứu Quan hệ quốc tế và Hội nhập Châu Mỹ

IV. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

- Vị trí tuyển dụng:

+ Nghiên cứu Kinh tế và phát triển

+ Biên tập và Trị sự Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á

 

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm

Các tin đã đưa ngày: