Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kì thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế

22/07/2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kì thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kì thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế
(Triệu tập thí sinh, thời gian thi, địa điểm thi)

Mời xem file đính kèm./.

Trân trọng

Các tin đã đưa ngày: