Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thông báo: Tổ chức xét tuyển viên chức văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

27/08/2019

THÔNG BÁO

Tổ chức xét tuyển viên chức Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Chỉ tiêu tuyển dụng: 01

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chuyên trách kiểm tra, giám sát công tác Đảng

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 27/8/2019 đến ngày 25/9/2019

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: