Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • trao quyet dinh 17-2 1
  • 3.6 top logo - hoat dong thong tin thu vien tap chi

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới (31/01/2019)

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 29/01/2019, tại Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm PGS. TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, kiêm giữ chức Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Lễ công bố Quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (30/01/2019)

Chiều ngày 29/01/2019, tại Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức lễ công bố quyết định Quyền Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam cho TS. Ngô Văn Vũ.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á (25/01/2019)

Sáng ngày 25/01/2019, tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng giữ chức vụ Quyền Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu (08/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Nghiên cứu Châu Âu, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn An Hà giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu.

Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học (07/12/2018)

Chiều ngày 07/12/2018, tại trụ sở Viện Dân tộc học, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại PGS.TS. Trần Hồng Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân tộc học.
Các tin đã đưa ngày: