Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông báo Khảo cổ học năm 2012 - Khảo cổ học Thời đại Kim khí (08/10/2012)

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 9 năm 2012, tại Hà Nội, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị thông báo Khảo cổ học năm 2012 với chủ đề “Những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 47”.

Hội nhập quốc tế của khoa học xã hội Việt Nam (18/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước do PGS.TS. Đặng Nguyên Anh làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu, đây là Nhiệm vụ số 09 thuộc Đề án 928/06-10 “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Đổi mới cơ chế quản lý nhà nước về khoa học xã hội (04/06/2012)

Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước "Đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" do TS. Lê Đình Tiến, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm đã được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu.

Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII. (05/03/2012)

Chiều ngày 1 tháng 3 năm 2012, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa Viện Khoa học xã hội Việt Nam do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam là đại diện với Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội Khóa XIII do TSKH. Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và Môi trường của Quốc hội là đại diện.

“Sự biến đổi của văn hoá tộc người Thái ở Tây Bắc trong thời kì đổi mới” (20/11/2008)

Ngày 8 tháng 10 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ cho Viện Nghiên cứu Văn hoá.
Các tin đã đưa ngày: