Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi, tác động đối với thế giới, khu vực và Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (24/03/2017)

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông – Bắc Phi, tác động đối với thế giới, khu vực và Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiền làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (24/03/2017)

Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Hợp tác kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện” do PGS.TS. Cù Chí Lợi làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: Nhận diện từ cách tiếp cận của ngành Nghiên cứu văn hóa” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (16/03/2017)

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Phong trào của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam: Nhận diện từ cách tiếp cận của ngành nghiên cứu văn hóa” do PGS.TS. Phạm Quỳnh Phương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Văn hóa là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu khảo cổ học tiền sử hang động ở miền núi biên giới tỉnh Nghệ An” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (02/03/2017)

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài “Nghiên cứu khảo cổ học tiền sử hang động ở miền núi biên giới tỉnh Nghệ An” do PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.

Dự án cấp Bộ “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, năm 2016” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (01/03/2017)

Sáng ngày 28 tháng 02 năm 2017, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Dự án “Chỉnh lý, nghiên cứu, đánh giá giá trị và lập hồ sơ khoa học Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, năm 2016” do PGS.TS. Bùi Minh Trí làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên cứu Kinh thành là cơ quan chủ trì. Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: