Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Thông tin Đề tài: Hệ thống chính trị cơ sở với yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ hiện nay

27/07/2018

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trân trọng thông báo thông tin Đề tài: Hệ thống chính trị cơ sở với yêu cầu phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ hiện nay. Mã số: TNB.ĐT/14-19/X03 thuộc Chương trình Tây Nam Bộ.

Chi tiết theo các file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: