Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ (Mã số: TNB.ĐT/14-19/X01)

01/08/2018

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trân trọng báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia: Hợp tác xuyên biên giới của vùng Tây Nam Bộ (Mã số: TNB.ĐT/14-19/X01) thuộc Chương trình Tây Nam Bộ KHN-TNB.ĐT/14-19.

Chi tiết theo file đính kèm.

Các tin đã đưa ngày: