Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ “Cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của nó đến hành vi thực hiện công việc của người lao động” nghiệm thu đạt loại xuất sắc

11/03/2019

Chiều ngày 08/03/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của nó đến hành vi thực hiện công việc của người lao động” do PGS.TS. Phan Thị Mai Hương làm chủ nhiệm, Viện Tâm lý học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Mục tiêu tổng quát của Đề tài là nghiên cứu cảm xúc tại nơi làm việc nhằm mục đích cung cấp cơ sở khoa học để nâng cao nhận thức cho người lao động cũng như các nhà quản lý về vai trò của cảm xúc, nhận dạng chúng và các tác nhân tương ứng, giúp quản lý chúng để tăng ảnh hưởng tích cực, hạn chế bớt ảnh hưởng tiêu cực của cảm xúc cá nhân đến việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức.

Ngoài phần mở đầu bao gồm chương 1 là những vấn đề chung và phần kết luận, kết quả nghiên cứu thực tiễn của Đề tài được trình bày trong 2 phần với 8 chương xoay quanh 2 nội dung: Trải nghiệm cảm xúc tại nơi làm việc và Ảnh hưởng của cảm xúc đến hành vi thực hiện công việc. Bằng phương pháp khảo sát trực tiếp người lao động tại các tổ chức khác nhau ở Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh, kết quả phân tích đã chỉ ra rằng, nơi làm việc như một xã hội thu nhỏ, nơi mà người lao động có thể trải nghiệm đa dạng các loại cảm xúc khác nhau. Nghiên cứu này đề cập đến 44 loại cảm xúc, trong đó có 18 cảm xúc dương tính và 26 cảm xúc âm tính. Có những cảm xúc diễn ra rất mạnh và kéo dài, nhưng cũng có những cảm xúc diễn ra chóng vánh và nhẹ nhàng qua đi. Có những cảm xúc diễn ra thường xuyên, nhưng cũng có những cảm xúc chỉ xuất hiện vài lần. Những cảm xúc có tần suất lớn và phổ biến ở nhiều người lao động tại nơi làm việc liên quan nhiều hơn đến các mối quan hệ người – người hơn là những cảm xúc liên quan đến công việc. Đó là điểm rất đáng lưu ý. Nghiên cứu cũng cho thấy các tác nhân gây ra cảm xúc đều liên quan đến nơi làm việc (công việc, tổ chức, người lãnh đạo…), đồng thời còn cho thấy có sự khác biệt nhất định về tần suất trải nghiệm cảm xúc cũng như cường độ và trường độ cảm xúc ở những người làm các công việc khác nhau, thuộc nhóm tuổi khác nhau.

Trên cơ sở tính toán 6 loại chỉ số ảnh hưởng khác nhau, nghiên cứu đã chỉ ra bằng chứng về ảnh hưởng sinh động của 8 loại cảm xúc đặc trưng tại nơi làm việc đến các loại hành vi thực hiện công việc. Tác động của cảm xúc lên hành vi làm việc rất đa dạng và không nhất quán. Cảm xúc dương tính cũng như cảm xúc âm tính đều có thể có cả tác động tích cực và cả tiêu cực đến hành vi làm việc, tuy vậy xu hướng chung là cảm xúc dương tính có tác động tích cực và cảm xúc âm tính có tác động tiêu cực nhiều hơn đến các loại hành vi lao động, đặc biệt là những hành vi phản ánh thái độ lao động. Hứng thú thể hiện là là loại cảm xúc có tác động tích cực mạnh nhất đến đa số người lao động. Với việc phát hiện ra các tác nhân tạo ra hứng thú của người lao động liên quan đến sự hoàn thành tốt công việc, nhận được các lợi ích tài chính nhất định và được mọi người (đặc biệt là lãnh đạo) ghi nhận sự đóng góp của mỗi cá nhân chỉ bằng lời khen thì kết quả này đã góp phần chỉ ra vài phương cách đơn giản có thể tác động đến hiệu quả công việc của người lao động, bất kể họ đang làm công việc gì, ở vị trí nào trong tổ chức.

Tính phổ biến của các loại cảm xúc tại nơi làm việc và ảnh hưởng của chúng đến hành vi lao động cho thấy chúng cần được quan tâm tìm hiểu nhiều hơn nữa từ góc độ khoa học.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại xuất sắc và đánh giá cao về mặt học thuật lẫn khả năng ứng dụng thực tiễn. Qua đó cung cấp thêm luận cứ khoa học cho người lao động và các nhà quản lý nhân sự trong việc quản lý cảm xúc để tăng năng suất lao động; đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng dạy và nghiên cứu về tâm lý học tổ chức. Dự kiến đề tài sẽ được in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

Hồng Nhung

 

Các tin đã đưa ngày: