Tin tức Hoạt động Khoa học
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (18/08/2023)

Chiều ngày 17/8/2023, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ, năm 2022”, Thuộc Dự án trọng điểm cấp Bộ: Nghiên cứu, chỉnh lý, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, di tích, di vật địa điểm đường hầm và bãi xe ngầm tại 36 Điện Biên Phủ. Đề tài do PGS.TS. Bùi Văn Liên làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản”

Nghiệm thu kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản” (07/07/2023)

Ngày 05/07/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0: Những vấn đề pháp lý cơ bản” mã số ĐTĐL.XH-03/21 do TS. Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Chủ nhiệm. Đề tài do Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp là tổ chức chủ trì thực hiện.
Phát huy vai trò Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Phát huy vai trò Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (06/02/2023)

Thời gian qua, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vai trò chưa cao trong tăng trưởng kinh tế của cả nước. Bởi vậy, cần phải tạo đột phá về cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy khu vực này phát triển mạnh mẽ.
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu văn học Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu văn học Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (30/12/2022)

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ tịch hội đồng và các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2021- 2022 “Nghiên cứu văn học Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI” do TS. Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm, Viện Thông tin Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đánh giá đạt loại xuất sắc.
Đề tài cấp bộ “Cú pháp tiếng Việt: các thành phần chính của câu”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Đề tài cấp bộ “Cú pháp tiếng Việt: các thành phần chính của câu”, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (28/12/2022)

Chiều ngày 24/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Cú pháp tiếng Việt: các thành phần chính của câu” do GS.TS. Nguyễn Văn Hiệp làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Chiều ngày 7/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Truyền thông và vấn đề ý thức quốc gia của một số tộc người vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai” do TS. Trần Hồng Thu làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn (giai đoạn 1)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Chiều ngày 11/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học cấp Bộ do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh là chủ tịch hội đồng cùng các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá, nghiệm thu đề tài “Tự sự học hậu kinh điển trong xu hướng nghiên cứu liên ngành: Lý thuyết và thực tiễn (giai đoạn 1)”, TS. Cao Kim Lan là chủ nhiệm đề tài, Viện Văn học là Tổ chức chủ trì đạt kết quả xuất sắc.
Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi – thuộc đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi – thuộc đề tài cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại xuất sắc (27/12/2022)

Sáng ngày 24/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ngôn ngữ cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi” do TS. Phạm Hiển làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Nằm trong chuỗi 3 đề tài cấp bộ nghiệm thu đạt kết quả xuất sắc của Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tổ chức chủ trì. Đề tài “Nghiên cứu văn bản cao dao tục ngữ Hán Nôm hiện lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm” do TS. Đỗ Bích Tuyển làm chủ nhiệm, được hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam là chủ tịch Hội đồng và các chuyên gia, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm, Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (26/12/2022)

Chiều ngày 9/12/2022, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài cấp Bộ “Ý thức quốc gia – dân tộc của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại tỉnh Hà Giang” do TS. Nguyễn Thị Thanh Bình làm chủ nhiệm, Viện Dân tộc học là Tổ chức chủ trì đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: