Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Đề tài cấp Bộ: “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ Phê bình phân tâm học” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (10/07/2019)

Ngày 09/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ với tên gọi : “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ Phê bình phân tâm học” do TS. Vũ Thị Trang làm chủ nhiệm, Học viện Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Tiếng Cuối ở Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (23/05/2019)

Sáng ngày 22/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tiếng Cuối ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (20/05/2019)

Chiều ngày 19/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975” do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật làm chủ nhiệm, Viện Sử học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu văn bản, biên dịch dân ca nghi lễ và truyện thơ Nôm dân tộc Tày (tập 20 và tập 21)” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (16/05/2019)

Chiều ngày 15/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu văn bản, biên dịch dân ca nghi lễ và truyện thơ Nôm dân tộc Tày (tập 20 và tập 21)” do PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (29/04/2019)

Sáng ngày 26/04/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Trần Thị Minh Thi làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: