Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Hội thảo “Góp ý cho dự thảo xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam” (20/10/2019)

Ngày 18/10/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) trong thời gian 19 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019.

Phát hiện một số hang động tiền sử ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn (28/08/2019)

Dựa vào kết quả đợt khảo sát, điều tra khảo cổ học vào tháng 7 năm 2018 của Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, tháng 8 năm 2019, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành đợt điều tra khảo cổ tại khu vực khối đá vôi huyện Hữu Lũng, phát hiện được nhiều địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử. Trong đó nổi bật là 2 địa điểm Hang Ốc và hang Đồng Hang tại xã Yên Thịnh.

Đề tài cấp Bộ: “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ Phê bình phân tâm học” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (10/07/2019)

Ngày 09/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Bộ với tên gọi : “Tự truyện và tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 nhìn từ Phê bình phân tâm học” do TS. Vũ Thị Trang làm chủ nhiệm, Học viện Khoa học xã hội là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Tiếng Cuối ở Việt Nam” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (23/05/2019)

Sáng ngày 22/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Tiếng Cuối ở Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành làm chủ nhiệm, Viện Ngôn ngữ học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.

Đề tài cấp Bộ “Lịch sử giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975” nghiệm thu đạt loại xuất sắc (20/05/2019)

Chiều ngày 19/5/2019, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Lịch sử Giao thông vận tải Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975” do PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật làm chủ nhiệm, Viện Sử học là cơ quan chủ trì, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc.
Các tin đã đưa ngày: