Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
  • 3.1 top logo - tin tuc hoat dong khoa hoc

Hội thảo “Góp ý cho dự thảo xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”

20/10/2019

Ngày 18/10/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam”. Đây là hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) trong thời gian 19 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019.

 

Tham dự hội thảo, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có: TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, Giám đốc Ban quản lý Dự án. Về phía Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam có ông Võ Trực Điền, cán bộ chương trình cao cấp ADB; TS. Ramesh Adhikari, Tư vấn quốc tế về theo dõi và đánh giá của Dự án, cùng lãnh đạo và đại diện các ban chức năng, thành viên Ban chỉ đạo Dự án, lãnh đạo các Viện nghiên cứu và các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm, các cán bộ thuộc ngân hàng ADB, các thành viên trong nhóm tư vấn và các tư vấn độc lập của dự án.

 

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Xuân Thanh nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đại biểu và cho rằng Hội thảo này là bước rất quan trọng trong việc thống nhất Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của Viện Hàn lâm, đánh dấu thay đổi căn bản cách đánh giá của Viện Hàn lâm từ đánh giá về hành chính sang đánh giá về hiệu quả chất lượng công việc. Ngoài ra có thể so sánh được các hoạt động của Viện ở năm trước so với năm sau trên cơ sở các tiêu chí và cách tính điểm có thể xếp thứ tự các Viện từ cao xuống thấp theo tính hiệu quả hoạt động của đơn vị. Do đó, trong khuôn khổ dự án hợp tác với ngân hàng ADB hỗ trợ nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm, qua Hội thảo này sẽ nhận được những ý kiến góp ý từ các đơn vị bởi nó không chỉ có ý nghĩa cho sự phát triển lớn mạnh của Viện Hàn lâm mà nó còn là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá nhân cho sự phát triển chung đơn vị. Các góp ý tập trung vào 2 nhóm vấn đề chính: thứ nhất, bộ chỉ số nhằm đánh giá cái gì, các tiêu chí đã phù hợp hay chưa; thứ hai, dùng thước đo nào để đo các tiêu chí. Trên cơ sở những góp ý này Bộ chỉ số sẽ được hoàn thiện và vào áp dụng trong thời gian sớm nhất.

TS. Ramesh, Tư vấn quốc tế về theo dõi và đánh giá trình bày dự thảo báo cáo

TS. Ramesh trình bày dự thảo về bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (KPI) của Viện Hàn lâm và cho biết Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tìm hiểu, trao đổi với các Ban, các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, đồng thời tham khảo kinh nghiệm KPI của các viện hàn lâm, các cơ quan nghiên cứu và trường đại học khác trên thế giới. Bộ chỉ số KPI đề xuất cho 5 nhóm chính: (i) Cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; (ii) Các viện nghiên cứu; (iii) Học viện KHXH; (iv, v) Hai đơn vị chuyên ngành (Trung tâm Ứng dụng CNTT và Bảo tàng Dân tộc học) dựa trên 4 lĩnh vực cơ bản của Viện Hàn lâm bao gồm: (i) Nghiên cứu cơ bản; (ii) Tư vấn chính sách; (iii) Đào tạo sau đại học; (iv) Hợp tác quốc tế. Bộ chỉ số này khi đi vào thực hiện sẽ được cập nhật hàng năm, khi cần thiết có tính đến các bài học rút ra từ năm trước và những yêu cầu mới (nếu có) để điều chỉnh cho năm tiếp theo. Những dữ liệu và thông tin cần thiết để theo dõi KPI do các Ban chức năng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm theo thu thập theo các tiêu chí của bộ chỉ số. Hệ thống sẽ xếp hạng kết quả hoạt động cho từng chỉ tiêu thuộc KPI từ 0-4 điểm dựa trên tiến độ thực hiện hàng năm.

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Ngay sau phần trình bày dự thảo báo cáo, Hội thảo đã nhận được nhiều góp ý từ các đơn vị. Đa số các ý kiến đều cho rằng, việc xây dựng KPI là cần thiết trước xu thế hiện nay. Trên cơ sở những tiêu chí này có thể để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị một cách chuẩn xác nhất cũng như nhìn nhận được những yếu kém từ đâu, xuất phát từ hoạt động hay bộ phận nào để từ đó điều chỉnh nhằm có những thay đổi tích cực ở năm sau, qua đó có thể xây dựng đơn vị nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung ngày một lớn mạnh và có uy tín trên thế giới. Tuy nhiên Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến những nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, về tăng cường quản lý quá trình nghiên cứu và chất lượng nghiên cứu. Đại diện các Viện nghiên cứu đều thống nhất cần có sự đảm bảo tính công bằng giữa các đơn vị khi đánh giá vì mỗi Viện nghiên cứu đều có yếu tố đặc thù riêng, nhưng cần thiết phải có thước đo chung phù hợp để từ đó làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị này so với đơn vị kia; Nên bỏ một số tiêu chí không phù hợp như chỉ số về giới, chỉ số hòa nhập, chỉ số về số lượng các đề tài nghiên cứu tăng so với năm trước, chỉ số đánh giá thu nhập từ các đề tài nghiên cứu và báo cáo khoa học không do ngân sách nhà nước cấp; Cần phải làm rõ dùng thước đo nào để đánh giá về tính nghiêm khắc, chặt chẽ trong nghiên cứu;

Thứ hai, về chất lượng dịch vụ tư vấn chính sách và dịch vụ tri thức. Đại diện Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho rằng cần làm rõ hơn nữa về chỉ số đánh giá số lượng các tài liệu vận động chính sách và phổ biến kiến thức trong lĩnh vực tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, đồng thời khuyến nghị nhóm tư vấn nên đưa ra giải pháp phù hợp để xác nhận việc đã tư vấn. Đại diện Viện Thông tin Khoa học xã hội cũng cho rằng liệu có thước đo nào đánh giá chính xác việc chia sẻ cơ sở dữ liệu nội bộ hay không.

Thứ ba, hợp tác và vị thế quốc tế được nâng cao. Về vấn đề này đa số các đơn vị cho rằng việc đánh giá dựa trên số lượng thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quốc tế không phản ánh được chất lượng hợp tác, mà cần phải xác định việc hợp tác đó mang lại kết quả gì, có ảnh hưởng ra sao. Ngoài ra về số lượng trích dẫn, đại diện Viện Thông tin khoa học xã hội khẳng định, tiêu chí này hoàn toàn không phù hợp trong bối cảnh hiện nay do việc số hóa chưa được triển khai đồng bộ.

Thứ tư, về nguồn lực nghiên cứu chất lượng cao. Chỉ số về cán bộ nghiên cứu đã tốt nghiệp, đối với thạc sĩ về cơ bản là không tăng do đa số đã được đạo tạo từ trước, ngoài ra chất lượng đào tạo trong nước và nước ngoài chưa thể đánh giá đúng chất lượng nghiên cứu, do đó cũng nên cân nhắc đến chỉ số này về phương pháp đo và cách tính sao cho phù hợp. Với những tiêu chí về đào tạo đưa ra trong bản dự thảo chưa đề cập đến các hình thức đào tạo khác như các lớp đào tạo bồi dưỡng từ phía Ban Tổ chức cán bộ, các khóa ngắn hạn từ các đơn vị bạn.

 

 
 

Một số hình ảnh đại diện Lãnh đạo các đơn vị phát biểu đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo

Ngoài bốn nhóm vấn đề chính đã nêu, cũng có một số ý kiến khác như: đại diện Viện Nghiên cứu Hán Nôm đề xuất nên chia các tiêu chí thành 2 nhóm: Nhóm tiêu chí cứng (dành cho các đơn vị có điểm chung), và nhóm tiêu chí mềm (dành cho tính chất đặc thù của từng đơn vị); bộ chỉ số thiếu chi tiết và cần xem lại cách tiếp cận; Phụ lục 2 chưa thức sự phù hợp với đặc thù Viện Hàn lâm; Nên tham khảo thêm các bộ KPI khác để giao thoa và cùng thống nhất một số tiêu chí đánh giá trong toàn Viện Hàn lâm.

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh đã nhiệt liệt cảm ơn các đại biểu và khẳng định, các đơn vị thực sự quan tâm và có rất có trách nhiệm trong việc đóng góp các ý kiến bởi bộ chỉ số này sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị như thế nào trong thời gian tới, đặc biệt các đơn vị cũng tỏ rõ sự lo lắng đối với việc đánh giá liệu có công bằng và khách quan khi mỗi đơn vị đều có tính đặc thù riêng. Phó Chủ tịch đề nghị nhóm tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp và điều chỉnh bộ chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tế cũng như nguyện vọng chính đáng của các đại biểu đại diện cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm tuy nhiên cần phải bám sát chuẩn chung của quốc tế và sớm hoàn thiện đưa vào triển khai trong toàn Viện Hàn lâm./.

 

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: