Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Lễ Ký kết Thoả thuận Hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ

06/12/2018

Chiều ngày 04/12/2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) và Hội đồng Khoa học xã hội Hoa Kỳ (SSRC) đã tổ chức lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác. Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, Viện trưởng Viện Xã hội học; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học; Ông Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế và các chuyên viên Ban Hợp tác quốc tế. Về phía SSRC có TS. Alondra Nelson, Chủ tịch; TS. Mary Mc Donnel, Phó Chủ tịch; Bà Trần Thị Bích Vân, Giám đốc Chương trình Việt Nam.

Trong hơn 30 năm qua, từ 1987 đến nay, VASS và SSRC đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực và hoạt động: Tăng cường trao đổi thông tin và học thuật giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và đối tác nước ngoài; Đào tạo 120 nghiên cứu viên (chủ yếu cán bộ của VASS) trong chương trình đào tạo khoa học xã hội liên ngành ở Việt Nam 2001-2005; Kết nối và tổ chức nhiều chương trình khảo sát tại Hoa Kỳ cho nhiều đoàn của VASS do Chủ tịch, Phó Chủ tịch dẫn đầu và các đoàn khảo sát khác; Tài trợ và triển khai nghiên cứu, dự án; Thu thập và tặng sách cho VASS. Hai bên công nhận tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và khẳng định ý định tiếp tục hợp tác trong nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo, trao đổi và tư vấn chính sách; đồng thời khẳng định thiện chí lẫn nhau và nguyện vọng chung của việc hợp tác để tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên kể từ năm 1987.

Chủ tịch Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm và Bà Alondra Nelson - Chủ tịch SSRC ký kết Thỏa thuận hợp tác

Thoả thuận Hợp tác được hai bên ký kết dựa trên các nguyên tắc:

1/ Các kế hoạch hợp tác trong tương lai sẽ phản ánh nhu cầu và mong muốn của cả cộng đồng nghiên cứu và các thành phần nghiên cứu ở cả hai nước. Các kế hoạch hợp tác tổng thể sẽ tuân theo nguyên tắc có đi có lại. Các quyết định về các hoạt động hợp tác và các dự án cụ thể sẽ đạt được bằng sự tham vấn lẫn nhau.

2/ Những cá nhân tham gia trong các dự án sẽ được lựa chọn trên cơ sở thành tích nghiên cứu và tiềm năng. Các nhà nghiên cứu trẻ cũng như các nhà nghiên cứu cao cấp hơn sẽ được khuyến khích. 

3/ VASS và SSRC sẽ: (1) Cố gắng tạo điều kiện cho các thủ tục xin thị thực cho những người tham gia trong kế hoạch hợp tác; (2) Trả lời kịp thời các truy vấn và chú ý đến việc cải thiện giao tiếp; (3) Đánh giá cao những lợi ích của việc tiếp cận nhiều vấn đề nghiên cứu trên cơ sở đa ngành và quốc tế; (4) Nỗ lực tối đa để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đã thoả thuận.

4/Ưu tiên sẽ được giao cho hợp tác trong khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, VASS và SSRC cũng khuyến khích sự hợp tác liên ngành và quốc tế giữa các học giả trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ, y tế công cộng, khoa học sinh học và tự nhiên về các vấn đề chủ đề, khái niệm và phương pháp. 

VASS và SSRC đồng ý tập trung sự hợp tác vào bốn phương thức sẽ được tích hợp: (1) Đào tạo để trang bị cho các nhà khoa học xã hội kiến ​​thức và kỹ năng mới về liên ngành để điều tra sự thay đổi kinh tế xã hội nhanh chóng và các tác động xã hội của nó, để truyền đạt những phát hiện và ý nghĩa của chúng; (2) Nghiên cứu các khía cạnh xã hội hiện tại và tương lai của phát triển kinh tế - xã hội; (3) Tư vấn chính sách để thông báo cho người ra quyết định và môi trường trong đó các chính sách và quyết định được đưa ra; và (4) Chia sẻ kiến ​​thức và dữ liệu. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết

Để triển khai phương thức hợp tác trên, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, nhằm mục đích lập kế hoạch, đào tạo, phổ biến kết quả nghiên cứu hoặc cho các hoạt động đã được thỏa thuận khác, các đoàn và cá nhân được tài trợ bởi chương trình hợp tác khác cũng sẽ được chào đón. Hợp tác giữa hai bên dựa trên nguyên tắc có đi có lại, đôi bên cùng có lợi. Vì vậy, VASS và SSRC sẽ làm việc cùng nhau để huy động nguồn vốn bên ngoài để hỗ trợ các dự án và hoạt động đã được thỏa thuận.

Lễ ký thoả thuận hợp tác đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng và ấm áp với sự tham dự, chứng kiến của nhiều đại biểu của cả hai bên.

Hồng Nhung

Các tin đã đưa ngày: