Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Tọa đàm quốc tế “Trung quốc sau đại hội XIX”

26/07/2019

Sáng ngày 25/7/2019, tại Hội trường 3D, trụ sở số 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Trung Quốc (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Trung quốc sau đại hội XIX” với sự tham gia của nhiều học giả trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia như: Malaysia, Singapore và Hàn Quốc.

TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Xuân Cường, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng về ý nghĩa của chủ đề Hội thảo và cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, phấn đấu không ngừng thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa” đánh dấu một bước phát triển mới của công cuộc xây dựng, hiện đại hóa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội đưa ra những quyết sách chiến lược trên cơ sở đổi mới tư duy, cách tiếp cận và sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước, xây dựng Trung Quốc thành một “cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, tươi đẹp”.

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước và trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có những thay đổi sâu sắc và đang diễn biến phức tạp: Trung Quốc đang đẩy mạnh công cuộc “xây dựng toàn diện xã hội khá giả” sẽ kết thúc vào năm 2020, cũng là năm hoàn thành mục tiêu phấn đấu “một trăm năm thứ nhất” (1921 - 2020), tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu “một trăm năm thứ hai (1949 - 2049), đến giữa thế kỷ XXI hoàn thành công cuộc hiện đại hóa đất nước, “thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”…. Vì thế, việc tìm hiểu, đánh giá, phân tích những vấn đề thời sự liên quan dưới góc nhìn học thuật sẽ cung cấp thêm những luận cứ khoa học góp phần vào những đề xuất, hàm ý chính sách… có ý nghĩa  quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam.

GS. Cheong Kee Cheok trình bày tham luận "giấc mơ Trung Quốc" tại Hội thảo

Hội thảo đã được chia thành hai phiên làm việc: Phiên 1: Những chuyển đổi trong nội bộ trung Quốc luận bàn về những vấn đề liên quan đến “giấc mơ Trung Quốc” (tham luận của GS. Cheong Kee Cheok – Hàn Quốc); “lấy xây dựng Đảng để cải cách chính trị: Chính trị Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình từ Đại hội 18 đến 19 và tiếp theo (tham luận của TS. Ngeow Chow Bing – Hàn Quốc); “Những điều chỉnh chính sách kinh tế Trung Quốc sau Đại hội XIX Đảng cộng sản Trung Quốc (tham luận của TS. Hà Thị Hồng Vân); Chính sách và phát triển hệ thống ngân hàng Trung Quốc (tham luận của TS. Chan Sok Gee); “cải cách quân giải phóng nhân dân sau Đại hội XIX – quan hệ giữa cải cách quân đội và cải cách Đảng. Phiên 2: Đối ngoại luận bàn về những vấn đề: “Những sáng kiến của Trung Quốc liên quan quan đến văn minh – Góc nhìn từ Singapore” (Tham luận của TS. Ly Liang Fook); “Trung Quốc và Mỹ ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (tham luận của PGS.TS. Cù Chí Lợi, Viện Nghiên cứu Châu Mỹ); “Trung Quốc điều chỉnh chính sách và hành động trên biển đông” (tham luận của GS.TS. Nguyễn Hồng Quân); “Những chuyển biến trong quan hệ của Philippines với Trung Quốc thời kỳ tổng thống Rodrigo Duterte: Cái nhìn từ Việt Nam” (tham luận của PGS.TS. Dương Văn Huy)…

Theo đó các tham luận và ý kiến trao đổi đã làm rõ những vấn đề có tính thời sự nổi lên sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới có liên quan đến các chỉ đạo chiến lược công cuộc hiện đại hóa Trung Quốc cụ thể là: (1). Con đường xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; (2). Khẳng định đường lối chiến lược của Trung Quốc trong việc kết hợp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường sinh thái trong một thể thống nhất (ngũ vị nhất thể); thực hiện chiến lược “bốn toàn diện”, kiên định niềm tin đối với đường lối, lý luận, chế độ, văn hóa.(3). Xác định rõ mục tiêu của Trung Quốc là phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc gắn liền với thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước; (4). Làm rõ các mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc luôn gắn với mục tiêu xây dựng quân đội trong thời đại mới thành một quân đội nhân dân hùng mạnh (cường quân) hàng đầu trên thế giới. (5). Xác định rõ chính sách “ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc” là thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy việc xây dựng “cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh”. (6). Xác định rõ bản chất của các vấn đề liên quan đến sáng kiến Trung Quốc, hiệu lực thực thi và những tác động của các hành động trên biển Đông của Trung Quốc…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Như vậy có thể thấy, dưới những góc nhìn đa chiều của các học giả, nhất là các học giả quốc tế, Hội thảo đã trở thành một diễn đàn học thuật sôi nổi để các nhà khoa học có thể trao đổi thẳng thắn vào những nội dung cốt lõi có liên quan đến chủ đề Hội thảo. Đánh giá kết quả đạt được, TS. Hoàng Thế Anh nhận định, Hội thảo đã thực sự trở thành diễn đàn để các học giả trong nước và quốc tế cùng nhau tham vấn về các vấn đề nổi lên của Trung Quốc sau Đại hội XIX. Dấu ấn của Đại hội này đã và đang đi vào lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc như một sự kiện chính trị quan trọng bởi đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới cùng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học thành kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tạo thành hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quá trình cải cách và phát triển của Trung Quốc, tạo thành những ảnh hưởng và sự tác động không hề nhỏ đến với sự phát triển chung của khu vực và toàn cầu./.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: