Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • gs nguyen quang thuan va dai su
  • 3.2 top logo - tin hop tac quoc te

Hội thảo giữa kì Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (TA 9449-VIE)

29/03/2019

Sáng ngày 28/3/2018, tại Hội trường 3D, trụ sở 1A, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm - VASS) phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức hội thảo giữa kì “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”. Đây là dự án được Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) tài trợ thông qua Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) trong thời gian 19 tháng, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019.

Tham dự hội thảo, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Ông Eric Sidgwick, Giám đốc quốc gia, Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam; Ông Võ Trực Điền, chuyên gia cao cấp ADB; PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, Giám đốc Ban quản lý Dự án; Lãnh đạo và đại diện các Bộ ngành Trung ương, các nhóm nghiên cứu, các học giả và chuyên gia đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị nghiên cứu khác.

GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu khai mạc Hôi thảo GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu tại Hội thảo

TA – 9449 VIE là một dự án hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, mục đích của dự án là (i) tăng cường năng lực nghiên cứu của VASS và (ii) cải thiện hệ thống quản trị tri thức, đóng góp kết quả nghiên cứu phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự hội thảo; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết của Dự án trong việc nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam do Quỹ giảm nghèo Nhật Bản tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Kết quả của Dự án hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng các chương trình/dự án nghiên cứu của Viện Hàn lâm lên tầm cao mới, thiết lập được uy tín trong nghiên cứu KHXH&NV mang tầm khu vực và trên thế giới; Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của Viện Hàn lâm trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, ngày một đáp ứng tốt hơn các yêu cầu đặt ra của Đảng, Chính phủ trong bối cảnh xã hội mới. Hội thảo giữa kỳ được tổ chức nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Dự án nhằm báo cáo tiến độ và những kết quả đạt được, cũng như thông báo những kế hoạch, chương trình sắp được diễn ra trong thời gian tới. 

Ông Eric Sidgwick phát biểu tại Hội thảo GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn và ông Eric Sidgwick (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học, Giám đốc Ban quản lý Dự án đã giới thiệu khái quát về mục tiêu của Dự án gồm: (1) Về tăng cường cho năng lực nghiên cứu của VASS đáp ứng yêu cầu phát triển quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế gồm (i) Sổ tay Lập kế hoạch và Kiểm soát chất lượng Nghiên cứu; (ii) Ba sản phẩm nghiên cứu về chuỗi giá trị nông sản, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực. (2) Về cải thiện dịch vụ tri thức của VASS gồm: (iii) Kế hoạch quản lý tri thức về nhạy cảm giới và hòa nhập xã hội; (iv) Cơ sở dữ liệu về quản lý kiến thức; (v) Kế hoạch hành động Chia sẻ kiến thức hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững và Kế hoạch Phát triển kinh tế - Xã hội 2021-2025.

Thông qua các báo cáo liên quan đến những công việc đã hoàn thành từ tháng 6/2018 – tháng 3/2019, các chuyên gia cho biết, đầu ra 1 của Dự án TA-9449-VIE, hướng đến việc nâng cao năng lực nghiên cứu (tạo lập sổ tay nghiên cứu về lập kế hoạch và kiểm soát chất lượng nghiên cứu); 03 nghiên cứu mẫu về chuỗi giá trị nông nghiệp, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn lao động chất lượng cao. Đầu ra 2: Dịch vụ tri thức được cải thiện bao gồm (kế hoạch quản lý tri thức có lồng ghép giới, hệ cơ sở dữ liệu về quản lý tri thức, kế hoạch hành động chia sẻ tri thức hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội quốc gia đều đã hoàn thành các hạng mục cơ bản, có chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng tốt nhất các mục tiêu đặt ra theo đúng tiến độ. Bên cạnh đó, các hoạt động thuộc chuỗi các sự kiện phục vụ Dự án như: Tọa đàm, Hội thảo, thỏa thuận hợp tác sẽ được xúc tiến vào quý II/2019 và từng bước hoàn thiện các hạng mục còn thiếu để hoàn thành Dự án vào Quý IV/2019…

Toàn cảnh Hội thảo

Với những chia sẻ chuyên sâu vào việc hoàn tất Sổ tay Nghiên cứu (dành cho cán bộ quản lý và nghiên cứu viên); 03 sản phẩm nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế, cơ sở dữ liệu quản lý tri thức) các chuyên gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Viện Hàn lâm hoàn thành sứ mệnh là cơ quan điều phối, có đóng góp lớn hơn vào việc xây dựng chính sách của chính phủ; tạo ra nhiều nghiên cứu khoa học đạt chất lượng cao; tăng cường năng lực nghiên cứu cho các nghiên cứu viên trẻ, cơ sở dữ liệu được số hóa đầy đủ về đầu ra nghiên cứu và quy trình nghiên cứu. Quá đó tăng cường ứng dụng kỹ thuật nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn các nguồn lực phục vụ nghiên cứu của Viện Hàn lâm.

Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến trao đổi của các đại biểu các vấn đề quan tâm về các sản phẩm đầu ra của Dự án cũng như tiến độ và mức độ đáp ứng nhu cầu của Dự án so với thực tế đòi hỏi. Tổng kết Hội thảo, GS.TS. Đặng Nguyên Anh đã đánh giá cao các trao đổi hữu ích của các đại biểu và cho rằng những ý kiến là những gợi mở quan trọng, bổ sung cơ sở lý luận để Dự án tiếp tục hoàn thiện tốt hơn các hạng mục cần thiết, đáp ứng các nhu cầu của Viện Hàn lâm về vấn đề tăng cường năng lực nghiên cứu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; kết quả nghiên cứu có đóng góp tích cực hơn đối với việc tư vấn và vận động chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới. Thành công của Dự án TA 9449 – VIE được đánh giá là dấu mốc quan trọng đối với sự hợp tác sâu hơn sau này giữa VASS và ADB.

Phạm Vĩnh Hà

 

 
Các tin đã đưa ngày: