Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị giao ban quí I năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (02/04/2018)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại Hội trường tầng 2, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị giao ban quí I năm 2018.

Hội nghị Tổng kết hoạt động hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017 và định hướng, kế hoạch hợp tác năm 2018 (31/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 29/3/2018, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết hoạt động hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017 và định hướng, kế hoạch hợp tác năm 2018.

Hội thảo khoa học “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển” (19/03/2018)

Trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm cấp Bộ “Nghiên cứu, đánh giá tổng thể về gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” (Chương trình Gia đình), được sự cho phép của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), ngày 16/3/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Đề tài “Những giá trị cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay” do TS. Trần Thị Minh Thi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, làm chủ nhiệm, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị gia đình Việt Nam trong bối cảnh CNH, HĐH, hội nhập quốc tế và phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay và xu hướng phát triển”.

Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc” (16/03/2018)

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Đại sứ Ngoại giao Công chúng Hàn quốc, sáng ngày 15/3/2018, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm- VASS) phối hợp với Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Hàn Quốc (KISEAS) tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về đối thoại ngoại giao công chúng với chủ đề “Hợp tác Đông Á và vai trò của Việt Nam và Hàn Quốc”.

Hội thảo khoa học “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào hiện nay” (15/03/2018)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm – VASS) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Lào (NIER), ngày 12/3/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm phối hợp với NIER tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào hiện nay”.
Các tin đã đưa ngày: