Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo quốc tế “Biến đổi gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với biến đổi gia đình trên thế giới” (30/06/2018)

Sáng ngày 28/6/2018, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo quốc tế “Biến đổi gia đình Việt Nam trong mối quan hệ với biến đổi gia đình thế giới” với sự tham gia của nhiều học giả trong nước và quốc tế.

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên (28/06/2018)

Thực hiện kế hoạch chương trình phát triển thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giai đoạn 2012-2020; căn cứ công văn số 482/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, chiều ngày 26/6/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối tháng năm 2018 (26/06/2018)

Sáng ngày 26/6/2018 tại Hà Nội, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối tháng năm 2018.

Hội thảo khoa học “Củng cố và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới ở Việt Nam” (11/06/2018)

Sáng ngày 10/06/2018 tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Củng cố và tạo lập nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong bối cảnh mới ở Việt Nam”.

Hội thảo quốc tế “Lịch sử Sách ở Việt Nam” (25/05/2018)

Trong hai ngày 24-25/5/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Thông tin Khoa học xã hội phối hợp với Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Lịch sử Sách ở Việt Nam” do Viện Harvard – Yenching và Trung tâm Châu Á thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ đồng tài trợ.
Các tin đã đưa ngày: