Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và 10 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008-2018)

20/12/2018

Chiều ngày 19/12/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (Ban VSTBPN), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và 10 năm thực hiện luật phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008-2018). Hội nghị do GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban VSTBPN Viện Hàn lâm chủ trì với sự tham gia của các đại biểu, đại diện cho các ban tham mưu giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, các thành viên thuộc Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tổng kết công tác do PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh và PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy trình bày. Theo đó, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ nói chung, công tác bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng đã được tổng kết đánh giá trên nhiều bình diện như sau: Về kết quả việc triển khai các nhiệm vụ vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Ban VSTBPN Viện Hàn lâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động 2018 và hướng dẫn Ban VSTBPN các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong toàn Viện Hàn lâm; Kiện toàn nhân sự của Ban, phân công chuyên trách nhằm nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong thực hiện công tác bình đẳng và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc lồng ghép giới tại các đơn vị trực thuộc đồng thời thực hiện công tác đánh giá bằng phiếu khảo sát để có số liệu cụ thể phục vụ báo cáo; Thực hiện thành công nhiều sự kiện phong trào, gây được tiếng vang lớn như tổ chức thành công lễ kỷ niệm 17 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2018), sinh hoạt chuyên đề “Một số vấn đề về xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình trong bối cảnh hiện nay”… nhằm tôn vinh những giá trị của gia đình. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu của Ban VSTBPN cũng được chú trọng, đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp phát huy vai trò của cán bộ nữ nghiên cứu khoa học trong Viện Hàn lâm” cũng được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Qua đó giúp nâng cao năng lực cũng như ý thức trách nhiệm trong nghiên cứu của Ban VSTBPN các đơn vị.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008-2018), PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy chia sẻ: Trong những năm qua, Ban VSTBPN Viện Hàn lâm đã triển khai các nhiệm vụ một cách nghiêm túc, các nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình trên cả lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phục vụ nghiên cứu khoa học và trong từng gia đình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm; Ban đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến hết năm 2020 được triển khai tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Ngăn chặn và giảm thiểu tối đa bạo lực gia đình trong toàn Viện Hàn lâm và cộng đồng. Mặt khác, Ban VSTBPN Viện Hàn lâm cũng luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, tọa đàm để nói chuyện về gia đình, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình…

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi sâu về nhiều vấn đề liên quan đến các công tác thực hiện chính sách của Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực; Thực trạng bạo lực gia đình tại Viện Hàn lâm; Tác động của Luật về phòng, chống bạo lực gia đình trong công tác quản lý, thực thi… và cho rằng nhìn chung công tác phòng, chống bạo lực gia đình đã được lãnh đạo Viện Hàn lâm quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, tích cực nhờ đó, các nhiệm vụ triển khai đã đạt được kết quả tốt.

GS.TS. Nguyễn Hữu Minh báo cáo tổng kết vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm năm 2018 tại Hội nghị PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (giai đoạn 2008-2018) tại Hội nghị

Tổng kết các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhận định: năm 2018 là năm công tác đạt được nhiều thành công đáng ghi nhận của Ban VSTBPN Viện Hàn lâm; Là đơn vị có tỷ nữ cán bộ nữ chiếm tới 62,0%, sự tham gia của các cán bộ nữ là một yếu tố cực kì quan trọng để thực hiện tốt các nhiệm vụ do lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác bình đẳng giới cũng như chăm lo cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tuy vậy, bên cạnh những mặt tích cực, một số hoạt động của Ban vẫn còn chưa thực sự đi vào chiều sâu cần phải đẩy mạnh trong năm tới đó chính là công tác tuyên truyền dân số, kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm khảo sát và đánh giá hiện trạng phòng, chống bạo lực qua đó cung cấp nhiều hơn các số liệu cần thiết phục vụ các nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban VSTBPN Viện Hàn lâm nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng hướng tới mục tiêu hoàn thiện và nâng cao hoạt động của Ban ngày càng hiệu quả, thực chất hơn trong giai đoạn tới.

Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Tại Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Viện Hàn lâm; Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới; cá nhân GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới vì đã có nhiều thành tích trong thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2018 và Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm khen thưởng bằng hình thức vật chất cho 44 nữ công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm có thành tích xuất sắc trong học tập năm 2017-2018.

Hội nghị đã kết thúc thành công trong không khí hồ hởi, phấn khởi của các đại biểu tham dự vì những nỗ lực và thành quả được ghi nhận của Ban VSTBPN Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2018 và 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình./.

Phạm Vĩnh Hà

 

 

Các tin đã đưa ngày: