Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội thảo “Phát triển nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam”

18/07/2019

Trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cho Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam” (TA9449) do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ giảm nghèo Nhật Bản (JFPR), ngày 17/7/2019, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với ADB và nhóm chuyên gia tư vấn tổ chức Hội thảo “Phát triển nhân lực chất lượng cao nhằm phát triển bền vững ở Việt Nam”.

GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Giám đốc Ban Quản lý Dự án TA9449 cho biết: Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011- 2020. Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 xác định Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong những giải pháp chính. Nghị quyết Trung ương 4 (05/NQ-TW) khẳng định tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.Tuy nhiên thành quả phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đến nay chưa được như kỳ vọng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước có chiến lược và giải pháp tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo. Do vậy, Hội thảo này mong muốn được chia sẻ tổng quan những thành công và hạn chế của các chiến lược, chính sách phát triển nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, đồng thời hy vọng được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học nhằm đưa ra các khuyến nghị và giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao để phát triển nhanh và bền vững đất nước.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Giám đốc Ban Quản lý Dự án TA9449 phát biểu tại Hội thảo

Bàn về khía cạnh trình độ học vấn và việc làm của nhóm nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh, trưởng nhóm nghiên cứu phân tích: Hiện nay, nhân lực chất lượng cao được xác định theo quan điểm thứ 3 (Nhóm cơ bản: nhóm trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) có học vấn cao đẳng, đại học trở lên. Người tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học được giả thiết là có trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, thể chất đáp ứng yêu cầu tối thiểu của thị trường lao động). Theo kết quả nghiên cứu trong 1 năm, xét theo ngành, nhân lực chất lượng cao tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành không sản xuất trực tiếp (giáo dục và đào tạo, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, buôn bán….), và chỉ dành rất ít cho ngành “Công nghiệp, chế biến, chế tạo, khai khoáng”. Xét theo khu vực kinh tế, khu vực nhà nước vượt trội khu vực ngoài nhà nước và nước ngoài về tỷ lệ cũng như số lượng nhân  lực chất lượng cao. Khu vực phi chính thức có rất ít nhân  lực chất lượng cao. Còn xét theo vùng địa lý và khu vực kinh tế, vùng có mức độ phát triển kinh tế cao nhất, và cũng là nơi có tỷ lệ Nhân  lực chất lượng cao trong khu vực “Doanh nghiệp ngoài nhà nước” cao nhất và tỷ lệ nhân lực chất lượng cao trong khu vực “Đơn vị sự nghiệp nhà nước” và “Cơ quan tổ chức nhà nước” thấp nhất.

Bên cạnh đó, tại Hội thảo, các đại biểu tham dự và nhóm nghiên cứu cùng thảo luận về các dự án đầu tư có thể có và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo, theo đó xác định các lĩnh vực ưu tiên và dự báo nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho đến năm 2035 nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, các chuyên gia, các nhà khoa học cũng đóng góp ý kiến đề xuất các khuyến nghị và giải pháp phát triển nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt là nhấn mạnh đến việc sớm xây dựng chiến lược tổng thể để khắc phục tình trạng thiếu hụt về số lượng, hạn chế về chất lượng và sự bất hợp lý trong cơ cấu ngành nghề; đồng thời, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách (hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học đào tạo về công nghệ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu phát triển và chuyển giao công nghệ); mạnh dạn tìm ra khâu đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

PGS.TS. Nguyễn Đức Vinh trình bày tham luận tại Hội thảo

Tổng kết Hội thảo GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã đánh giá cao các tham luận và khẳng định, những vấn đề được thảo luận sâu tại Hội thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp Dự án tiếp tục hoàn thiện thêm hệ thống lý luận để có những đóng góp hiệu quả về mặt tham vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đây là những vấn đề có tính chất sống còn, thời sự, gắn bó mật thiết với sự phát triển bền vững và đi lên của nền kinh tế nói riêng cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và sắp tới./.

Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: