Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên

28/06/2018

Thực hiện kế hoạch chương trình phát triển thanh niên của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) giai đoạn 2012-2020; căn cứ công văn số 482/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018, chiều ngày 26/6/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm tổ chức hội nghị tập huấn quản lý nhà nước về thanh niên.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Trưởng ban Ban Dân vận Đảng ủy Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ cùng các đồng chí Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; các đồng chí là trưởng phòng tổ chức – hành chính và Bí thư Chi đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe phần thuyết trình của TS. Vũ Đăng Minh với 03 chuyên đề: (1) Chủ trương của Đảng về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; (2) Thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên và cơ chế phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; (3) Kỹ năng kiểm tra, giám sát và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Đặc biệt là chỉ ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa: (1) bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên; (2) nâng cao trách nhiệm của Nhà nước đối với công tác xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ tập huấn chuyên đề quản lý nhà nước về thanh niên tại Hội nghị   <br>Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, TS. Vũ Đăng Minh cũng nhấn mạnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước và công tác thanh niên và nội dung đào tạo, bồi dưỡng cần tập trung các kiến thức, kỹ năng: (1) Trang bị cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên kiến thức chung về quản lý nhà nước về công tác thanh niên (quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về thanh niên và công tác thanh niên, các văn bản quy phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên); (2) Kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp quản lý nhà nước về thanh niên (kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên và kỹ năng lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp các ngành, kỹ năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật cho thanh niên và công tác thanh niên).

Hội nghị nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự. Những nội dung kiến thức của đồng chí Vũ Đăng Minh truyền đạt sẽ góp phần giúp các cán bộ làm công tác tổ chức và thanh niên của Viện Hàn lâm nắm bắt rõ hơn khái niệm quản lý và quản lý thanh niên; vai trò của Ban Tổ chức – Cán bộ/ các phòng tổ chức- hành chính ở các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm trong công tác quản lý nhà nước và quản lý về thanh niên; phân biệt vai trò, chức năng của tổ chức Đoàn với cơ quan làm công tác thanh niên, từ đó áp dụng các kiến thức tập huấn vào triển khai công việc hiệu quả tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới. 

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: