Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Tọa đàm khoa học: “Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay”

04/11/2018

Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2018, sáng ngày 02/11/2018, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay”.

Tham dự Tọa đàm có sự hiện diện đông đảo những nhà khoa học, nhà quản lý có kinh nghiệm và uy tín về nghiên cứu, quản lý hoạt động tôn giáo: GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Trưởng Tiểu ban Văn hóa- Xã hội- Con người của Hội đồng; Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm có GS.TS. Đặng Nguyên Anh và TS. Đặng Xuân Thanh; PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương; đại diện giáo Hội cùng sự góp mặt của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học KHXH và NV Hà Nội và các cán bộ đến từ viện nghiên cứu tôn giáo, các ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm. 

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn phát biểu tại Tọa đàm   GS.TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu khai mạc tại Tọa đàm

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 10 tháng 01 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Chỉ thị 18-CT/TW đã nêu rõ yêu cầu các cơ quan đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt và tập trung nghiên cứu lý luận về tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Mục đích Tọa đàm nhằm trao đổi và làm rõ hơn các căn cứ lý luận, thực tiễn về nguồn lực tôn giáo; vai trò nguồn lực tôn giáo cũng như việc nhận thức và phát huy đúng hướng nguồn lực này trong phát triển đất nước hiện nay, góp phần cung cấp thêm cơ sở khoa học cho việc bổ sung, hoàn thiện các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo trong giai đoạn tới.

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, phát biểu khai mạc tại Tọa đàm, GS.TS. Đặng Nguyên Anh nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo các đại biểu tham dự; đồng thời khẳng định tôn giáo là một nguồn lực xã hội to lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho xã hội. Do đó cần nhận thức một cách toàn diện và sâu sắc nguồn lực tôn giáo và yêu cầu phát huy nguồn lực tôn giáo. Đây là chủ đề thu hút sự quan tâm rộng rãi của giới nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức tôn giáo. GS Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh cần nhìn nhận và đánh giá đúng vai trò của nguồn lực tôn giáo từ phương diện lý luận và thực tiễn, từ đó đề xuất những giải pháp chính sách nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tôn giáo, tháo gỡ những nút thắt trong việc phát huy nguồn lực tôn giáo.

PGS.TS. Chu Văn Tuấn trình bày Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm   Toàn cảnh Tọa đàm

Trong báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, PGS.TS. Chu Văn Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng và tính cấp thiết cần phải nghiên cứu, làm rõ về nguồn lực tôn giáo, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng trong lĩnh vực tôn giáo. Trên cơ sở xem tôn giáo như một nguồn lực xã hội và trên tinh thần chủ trương của Đảng về việc phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, PGS.TS. Chu Văn Tuấn nhấn mạnh Tọa đàm tập trung thảo luận các nội dung chính như sau:

1/ Các vấn đề lý luận chung về nguồn lực tôn giáo trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế.

2/ Nghiên cứu, đánh giá thực trạng nguồn lực của các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay như nguồn lực của Phật giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Cao Đài…đồng thời chỉ rõ nguồn lực của các tôn giáo trong lĩnh vực giáo dục, y tế, từ thiện xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

3/ Phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước…; phát huy hiệu quả nhất nguồn lực tôn giáo và phòng tránh những tác động tiêu cực nếu như nguồn lực tôn giáo bị lợi dụng, sử dụng không đúng mục đích.

4/ Đề xuất, kiến nghị, cung cấp cơ sở khoa học xây dựng quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với việc phát huy nguồn lực tôn giáo trong quá trình xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Tọa đàm nhận được 16 báo cáo và 05 tham luận được trình bày của các diễn giả (GS.TS. Đỗ Quang Hưng; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam; PGS.TS. Ngô Hữu Thảo; TS. Ngô Quốc Đông; TS. Nguyễn Duy Thụy và PGS.TS. Ngô Thanh Xuân). Các báo cáo đã làm rõ và sâu sắc hơn đối với một số vấn đề lý luận chung về nguồn lực tôn giáo như (khái niệm, nội hàm, các hình thức biểu hiện, các cách tiếp cận của nguồn lực tôn giáo). Ngoài ra, các ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự cũng đã làm rõ được nguồn lực tôn giáo của các tôn giáo cụ thể cũng như vai trò của nguồn lực tôn giáo trên một số phương diện của đời sống xã hội; phân tích thực trạng chính sách, pháp luật về phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đề xuất những định hướng, giải pháp, kiến nghị cụ thể để phát huy hơn nữa nguồn lực tôn giáo. Bên cạnh đó, ý kiến thảo  luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đều đồng thuận về việc nhìn nhận nguồn lực tôn giáo, đồng thời cho rằng phát huy nguồn lực tôn giáo là một chủ trương đúng đắn, cần phải có những chính sách, pháp luật phù hợp; mong muốn kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong giai đoạn tới cần nhìn nhận tôn giáo như một nguồn lực tôn giáo.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, GS.TS. Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, kết quả của tọa đàm đã cung cấp cơ sở khoa học chứng minh tính đúng đắn của chủ trương phát huy nguồn lực tôn giáo. Tuy nhiên Giáo sư cũng khẳng định cần có những chủ trương, định hướng, chính sách khoa học, phù hợp, công bằng; cần tiếp tục nghiên cứu, xem xét về việc phát huy nguồn lực tôn giáo trong các lĩnh vực xã hội cụ thể; đặc biệt lưu ý đến việc sử dụng nguồn lực tôn giáo không nhằm mục đích xã hội tích cực.

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi khoa học hữu ích, tạo cơ hội giúp các nhà nghiên cứu lý luận, các nhà quản lý cũng như các chức sắc tôn giáo đạt được những nhận thức chung quan trọng về nguồn lực tôn giáo và phát huy nguồn lực tôn giáo. Đây là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật về tôn giáo hiện nay.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: