Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
  • 3.5 top logo - tin hoi nghi hoi thao

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

08/01/2019

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS. Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và GS.TS. Phan Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các Phó Chủ tịch – PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Bí thư Đảng ủy; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và TS. Đặng Xuân Thanh; cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; ủy viên Hội đồng Khoa học; Thường vụ Công đoàn; Thường vụ Đoàn Thanh niên; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Viện Hàn lâm; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện Hội cựu viên chức; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ khoa học; Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí chuyên ngành; Bí thư Đảng bộ cơ sở; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Hội nghị còn có sự tham dự của các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2018.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Hàn lâm. Báo cáo nêu rõ, năm 2018 là năm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các hình thức cạnh tranh ảnh hưởng và chiến tranh thương mại giữa một số nước lớn diễn ra gay gắt. Việt Nam đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để ổn định, tiếp tục phát triển những đồng thời cũng đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Đặc biệt, năm 2018 là năm bản lề thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của đất nước, chuẩn bị hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và cũng là năm Viện Hàn lâm kỷ niệm 65 năm thành lập.

Trong bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã quán triệt phương châm hành động “Đổi mới, Sáng tạo, Chuyên nghiệp, Hiệu quả”, quyết liệt triển khai đồng bộ các mặt hoạt động để đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng cũng như những nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ công tác của năm 2018, tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ trong năm 2019 và trong cả nhiệm kỳ (2016-2020).

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác năm 2019, Giáo sư Chủ tịch khẳng định, Viện Hàn lâm sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1/ Thực hiện tốt các nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và xây dựng, góp ý, tư vấn tham mưu vào các nội dung báo cáo, đề cương, văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trọng yếu trong năm 2019.

2/ Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành; chú trọng đảm báo tính ổn định và nâng cao tinh thần hành động, tạo tiền đề quan trọng để quyết tâm bứt phá trong giai đoạn phát triển mới tiếp theo.

3/ Lấy thế mạnh nghiên cứu cơ bản làm nền tảng để phát triển, đẩy mạnh nghiên cứu đa ngành, liên ngành; kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và đào tạo; từng bước xây dựng định hướng nghiên cứu chuyên sâu, tầm nhìn dài hạn cho từng viện nghiên cứu, từng khối viện nghiên cứu cũng như của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

4/ Đẩy mạnh công tác tư vấn về chính sách phát triển trong lĩnh vực KHXH, cung cấp kịp thời luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước phục vụ phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

5/ Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học theo hướng trở thành chuyên gia chuyên sâu, đầu ngành trong từng lĩnh vực và đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao.

6/ Thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường công bố quốc tế, đẩy mạnh xuất bản sản phẩm của các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm thành trung tâm nghiên cứu KHXH có uy tín trong khu vực và thế giới.

7/ Xây dựng môi trường làm việc khoa học sáng tạo, hành động, kỷ cương để khuyến khích và nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu trong đội ngũ nhà khoa học của Viện Hàn lâm KHXH VN.

8/ Đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả trong công tác quản trị; sử dụng hợp lí các nguồn lực từ ngân sách nhà nước; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trọng điểm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng hiện đại và đồng bộ; sắp xếp, quy hoạch, triển khai xây dựng mới các trụ sở làm việc của các viện nghiên cứu chuyên ngành trên cơ sở bám sát đề án quy hoạch tổng thể Viện Hàn lâm.

9/ Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; tăng cường ứng dụng CNTT trong tất cả các lĩnh vực công tác, đặc biệt trong công tác quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, ứng dụng chữ ký số và văn bản điện tử, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ điện tử tại Viện Hàn lâm.

10/ Tiếp tục chuẩn hóa hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng và uy tín đào tạo của Học viện KHXH trên tất cả các mã ngành được giao; phối hợp với Bộ, ngành và các địa phương xây dựng các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về KHXH trong cả nước.

    Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2018; biểu dương và ghi nhận những thành tích và đóng góp to lớn của Viện Hàn lâm đối với Đảng, Nhà nước và nền khoa học nước nhà. Đồng chí đánh giá cao các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo được triển khai đồng bộ, những kết quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm không chỉ góp phần xây dựng, tư vấn chính sách mà còn trực tiếp phục vụ trực tiếp cho công tác nghiên cứu như: Đề án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ học Óc Eo- Ba Thên, Nền Chùa (Văn hóa Óc Eo Nam Bộ); Chương trình phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến năm 2020; tầm nhìn 2030; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam…

Trong thời gian tới, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Viện Hàn lâm cần tập trung mọi nguồn lực cần thiết xây dựng, góp ý, tư vấn tham mưu, phục vụ vào nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; báo cáo 10 năm về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (Khóa XII) phù hợp với đặc thù của Viện Hàn lâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả lĩnh vực công tác, hướng tới xây dựng “Viện Hàn lâm thông minh”.

Bên cạnh đó, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính vào chuyển biến trong thực thi công việc, đảm bảo tính chuyên nghiệp và văn hóa công sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tập trung rà soát, xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vướng mắc tồn tại, những diễn biến kéo dài, phát huy tính dân chủ, trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh loại bỏ trường hợp vi phạm những điều đảng viên không được làm, suy thoái, đạo đức chính trị, lối sống; Đẩy mạnh Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt Quy định 08 của trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Tập trung thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và lý luận theo hướng xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn cấp bách, lấy con người làm trung tâm; Nhận diện và làm rõ các điều kiện cần và đủ để Việt Nam có thể tham gia thực chất vào quá trình Cách mạng công nghiệp 4.0 để tận dụng cơ hội tăng tốc phát triển đất nước; Thực hiện tốt công tác dự báo, nghiêm túc nghiên cứu giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

Qua đó, Viện Hàn lâm cần thúc đẩy liên kết, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn; tăng cường các công bố quốc tế, đẩy mạnh xuất bản sản phẩm của các kết quả nghiên cứu khoa học; từng bước  hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Viện Hàn lâm trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội có uy tín trong khu vực và thế giới.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp và kiến nghị của các đại biểu tham dự, với những đề xuất về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và đào tạo của Viện Hàn lâm. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ được tổng hợp, bổ sung cho kế hoạch năm 2019 để triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Sáng tạo, Hành động, Kỷ cương, Phát triển” toàn thể cán bộ, công chức và viên chức Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhằm tạo ra bước phát triển mới trong năm 2019, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tin: Nguyễn Thu Trang

                                        Ảnh: Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: